Sekunde i minute za spašavanje života – Pomoć osobi sa epileptičkim napadom, Dubravka Holik, Maja Miškulin, Terezija Berlančić, Hrvoje Bradvica

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Studenti u paru po dvoje će uz stručne sugestije svojih mentora pripremiti tri postera koji su logičan slijed predavanja i radionice cjelokupnog programa. Tako bi u okviru Festivala znanosti 2017  naša grupa zaključila cjelokupnu aktivnost uz potpuni angažman studenata i njihovih mentora predavača i voditelja radionice. Cilj nam je da aktivni sudionici naše aktivnosti studenti medicine viših godina studija steknu iskustvo znanstvenog promišljanja i djelovanja kroz svoje sudjelovanje na Festivalu znanosti. Osim toga i da samostalno urade svoj zadatak izrade postera, kako bi za buduće znanstveno djelovanje stekli iskustvo iz ove aktivvnosti.Treća grupa od dva studenta će napraviti poster koji će prikazati postupanje pomoći osobi sa epileptičkim napadom prema najnovijim smjernicama Europskog društva za neurologiju. Osim toga će prikazati cjelokupnu proceduru zbrinjavanja osobe sa epileptičkim napadom, a prema izrađenom posteru.

Biografija: 

Mr.sc Dubravka Holik, dr.med. asistent, Medicinski fakultet Osijek, Katedra za Javno zdravstvo

dholik@mefos.hr

Dubravka Holik, rođena 12.03.1965. godine u Osijeku, pohađala CUO „Braća Ribar“, smjer biologija, kemija, fizika, Osijek (1979. – 1983. god.)  Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku (1983. – 1989.) Magistar znanosti znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicine znanosti. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek (2008.) Radno iskustvo: Dom zdravlja Osijek, liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (1990. – 1995. god.); Knoll, farmaceutska tvrtka, predstavništvo u Hrvatskoj, Zagreb (1995. – 2000. god.) – stručni suradnik;  Abbott laboratories, predstavništvo u Hrvatskoj, Zagreb (2000. – 2013. god.) – stručni suradnik;  Abbvie (01.06. 2013.-29.12.2014. god.)-senior stručni suradni,; Farmal d.d. ( 09.01.-2105.-28.02.2015.god) –viši stručni suradnik; od 01.03.2015. god. asistent na Katedri  za Javno zdravstvo,sudjeluje u izvođenju nastave, student je doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Mefos-u, suradnik na projektima ( VIF-2015, Mefos-6, VIF-2016, Mefos-18) ;član Fakultetskog vijeća ; dobitnik Dekanove nagrada za godišnji seminarski rad u 2015. i 2016. godini.                           Sudionik brojnih međunarodnih i domaćih stručnih kongresa (kardioloških, internističkih i anestezioloških).

Prof.dr.sc. Maja Miškulin, dr.med. redovita profesorica, Medicinski fakultet Osijek, prodekanica za poslijediplomske studije, Katedra za Javno zdravstvo, predsjednica katedre

mmiskulin@mefos.hr

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije rođena je u Osijeku 1977. godine u kojem je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 2001. godine, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila je 2007. godine, a subspecijalistički ispit iz zdravstvene ekologije 2009. godine. U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, gdje je obnašala dužnosti liječnika specijalista epidemiologije, subspecijalista zdravstvene ekologije te dužnost pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Od 2003. godine radi i na Medicinskom fakultetu Osijek, gdje je prošla svoj razvojni put od naslovnog mlađeg asistenta, naslovnog asistenta, višeg asistenta u kumulativnom radnom odnosu, docenta u kumulativnom radnom odnosu pa sve do redovitog profesora u punom radnom odnosu od listopada 2016. godine. U listopadu 2014. godine izabrana je za Predsjednicu Katedre za javno zdravstvo te Prodekanicu za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek, a spomenute dužnosti i sada obnaša. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja promocije zdravlja, rukovođenja u javnom zdravstvu, utjecaja okoliša na zdravlje djece, organizacijske učinkovitosti javnog zdravstva te iz područja upravljanja projektnim ciklusom. Šire područje njezinog znanstvenog interesa jest područje javnog zdravstva. Objavila je ukupno 168 stručnih i znanstvenih radova, od čega 62 u indeksiranim časopisima i to: 32 u časopisima indeksiranim u CC, 12 u časopisima indeksiranim u Scopusu, 2 u časopisima indeksiranim u SCI-Expanded, 1 u časopisu indeksiranom u CPCI-S, 4 u časopisima indeksiranim u Medline te 11 u ostalim indeksiranim časopisima. Broj citata imenovane u Web of Science iznosi 163, u Scopusu 197, a u Google Scholar 300. Udana je i majka jednog sina.

 

Studenti Medicinskog fakulteta Osijek

 

Terezija Berlančić, studentica 5 godine,  Medicinski fakultet Osijek

tberlancic@gmail.com

Tereza Berlančić, rođena sam 15. travnja 1993. godine u Osijeku. 2012. godine maturirala sam u III. gimnaziji Osijek s prosjekom ocjena 5,00. Tijekom školovanja sudjelovala sam na brojnim natjecanjima i međunarodnim projektima. U sklopu akcije „Najmaturant grada Osijeka 2012. godine“ proglašena sam najmaturantom grada Osijeka. Medicinski fakultet u Osijeku sam upisala 2012. godine te kao izvanredni student 1. godine  preddiplomskog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koji sam upisala 2016. godine. Demonstrator sam iz kolegija Klinička propedeutika (2015./2016., 2016./2017.), Farmakologija (2015./2016., 2016./2017.)  Patofiziologija (2015./2016.) i Patologija (2016./2017.). Od 2016. godine obavljam dužnost tajnice u Udruzi cerebrovaskularnih bolesnika (CEREBRO) Osijek. Sudjelovala sam 2013. na ZIMS-u s radom „Short – Term Mortality of diabetic and Non Diabetic Patients after Stroke in Eastern Croatia“, te 2016. na 3rd International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C. Aktivno se koristim engleskim, njemačkim, španjolskim, talijanskim i fracuskim jezikom.

Hrvoje Bradvica, student 5 godine,  Medicinski fakultet Osijek

hrvoje.bradvica2@gmail.com

 

Hrvoje Bradvica, rođen sam 18.6.1992. godine u Našicama. Pohađao 1.Gimnaziju u Osijeku gdje je završio srednjoškolsko obrazovanje sa vrlo dobrim (4) uspjehom.  2011. godine upisuje Medicinski fakultet u Osijeku, gdje je tokom studiranja aktivno uključen u razne projekte udruge EMSA, te je voditelj projekta ˝Tjedan znanja i vještina˝.  Od akademske godine 16/17 sudjeluje kao demonstrator na Kliničkoj propedeutici. Od stranih jezika aktivno priča engleski jezik, te ima osnovno znanje njemačkog jezika.

Prostorija: 

Kabineti 5 i 6