Sekunde i minute za spašavanje života - Kardiopulmonalna reanimacija – osnovno održavanje života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora, Marinko Žulj, Aleksandar Včev, Matej Tomić, Mladen Vuković

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

SStudenti u paru po dvoje će uz stručne sugestije svojih mentora pripremiti tri postera koji su logičan slijed predavanja i radionice cjelokupnog programa. Tako bi u okviru Festivala znanosti 2017  naša grupa zaključila cjelokupnu aktivnost uz potpuni angažman studenata i njihovih mentora predavača i voditelja radionice. Cilj nam je da aktivni sudionici naše aktivnosti studenti medicine viših godina studija steknu iskustvo znanstvenog promišljanja i djelovanja kroz svoje sudjelovanje na Festivalu znanosti. Osim toga i da samostalno urade svoj zadatak izrade postera, kako bi za buduće znanstveno djelovanje stekli iskustvo iz ove aktivvnosti.Prva grupa od dva studenta će napraviti poster koji bi prezentirao kardiopulmonalnu reanimaciju u obliku osnovnog održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora, što predstavlja općeprihvaćeni standard suvremenog društva. Cilj je učenike srednjih škola koji su istovremeno i ciljna publika ove aktivnosti naučitii osposobiti samostalnom izvođenju kardiopulmonalne reanimacije uz upotrebu automatkog vanjskog defibrilatora. 

Biografija: 

Marinko Žulj, dr.med. stručni suradnik, Medicinski fakultet Osijek

Katedra za Internu medicinu, Kabinet vještina - voditelj

mzulj@mefos.hr

 

 

Marinko Žulj, dr.med. od 2011. godine radi kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na Medicinskom fakultetu Osijek. Voditelj je Kabineta vještina i član je Katedre za Internu medicinu. Student je doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Mefos-u, te trenutno radi na završnim kliničko laboratorijskim aktivnostima svoga istraživanja. Specijalizant je druge godine uže specijalizacije kardiologija za Mefos. Na Mefos-u sudjeluje u izvođenju nastave iz Kolegija Klinička propedeutika na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine, te više stručnh kolegija na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike, Sveučilišnom preddiplomskom studiju fizioterapije,  Sveučilišnom preddiplomskom studiju dentalne medicine. Na Veleučilištu Lavoslav Ružička Vukovar od 2013. Godine radi kao predavač na kolegijima Klinička medicina II i Klinička medicina III na Stručnom studiju fizioterapije. Na Vevu je bio mentor kandidatima na 5 završnih radova koji su kandidati uspješno obranili. Istovremeno se bavi i znanstvenim radom, te je dosad kao autor i koautor objavio preko 20 znanstvenih publikacija od čega  10 znanstvenih radova, od kojih su 3 publicirana u časopisima indeksiranim u Current Contents bazi podataka. Sudjelovao je kao istraživač u jednom projektu koji je završio, te trenutno u jednom projektu na nivou Sveučilišta.

 

Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med. redoviti profesor u trajnom zvanju, Medicinski fakultet Osijek, dekan, Katedra za Internu medicinu, predsjednik katedre

avcev@mefos.hr

 

 

Specijalizant interne medicine 1989.-1993., specijalist interne medicine 1993., viši asistent u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područni studij u Osijeku 1996., zamjenik predsjednika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek 1998., docent - MF Osijek 1999., predstojnik Klinike za internu medicinu KB Osijek od 2002., izvanredni profesor 2003., predsjednik Katedre za internu medicinu 2003., zamjenik ravnatelja 2001. i ravnatelj Kliničke bolnice Osijek 2001.-2003. i 2005., prodekan za nastavu i odnose sa studentima 2005. - 2009., redoviti profesor  2006., redoviti profesor u trajnom zvanju  2011. g, dekan Medicinskog fakulteta Osijek od 2009.g.Matej Tomić, student 4 godine,  Medicinski fakultet Osijek matej.tomic8@gmail.com

 

 

Matej Tomić, rođen sam 21.01.1994. u Osijeku. U Tenju završio osnovnu školu 2008. godine. Nakon toga Opću ginmaziju u Osijeku, koju sam završio s odličnim uspjehom, te 2013. godine upisujem Medicinski fakultet u Osijeku. Usporedno sa školovanjem treniram nogomet od 7. godine. Osim toga redovito sam nastupao na školskim natjecanjima u krosu i raznim izvannastavnim aktivnostim. Uz fakultet često radim preko studentskog servisa. Radio sam u Meggle d.o.o., H&M-u, Ego j.d.o.o. te kad nosač pacijenata i umrlih u bolnici. Osim osnovnih fakultetskih obaveza demonstrator sam iz anatomije i farmakologije, sudjelovao sam na tjednu mozga te bio jedan od organizatora kongresa “Upoznaj me”. Uz sve navedeno član sam i udruge Cromsic Osijek za koju sam održavao predavanja na različite teme i tako promovirao fakultet.

Mladen Vuković, student 4 godine,  Medicinski fakultet Osijek mladivuk26@gmail.com

 

Mladen Vuković, rođen sam 26.08.1994. u Slavonskom Brodu. Živim u Babinoj Gredi gdje završavam osnovnu školu. Nakon toga upisujem Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Županji koju sam završio s odličnim uspjehom, a 2013. godine upisujem Medicinski fakultet u Osijeku i trenutno sam na 4. godini. Član sam Cromsic udruge za koju sam održavao različita predavanja, te sam također demonstrator iz farmakologije.