Sekunde i minute za spašavanje života – Kardiopulmonalna reanimacija napredno održavanje života ALS, Marinko Žulj, Aleksandar Včev, Kristina Steiner, Ana Marija Vezmar

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Studenti u paru po dvoje će uz stručne sugestije svojih mentora pripremiti tri postera koji su logičan slijed predavanja i radionice cjelokupnog programa. Tako bi u okviru Festivala znanosti 2017  naša grupa zaključila cjelokupnu aktivnost uz potpuni angažman studenata i njihovih mentora predavača i voditelja radionice. Cilj nam je da aktivni sudionici naše aktivnosti studenti medicine viših godina studija steknu iskustvo znanstvenog promišljanja i djelovanja kroz svoje sudjelovanje na Festivalu znanosti. Osim toga i da samostalno urade svoj zadatak izrade postera, kako bi za buduće znanstveno djelovanje stekli iskustvo iz ove aktivvnosti. Druga grupa od dva studenta će napraviti poster koji će prezentirati kardiopulmonalnu reanimaciju u obliku naprednog održavanja života prema najnovijim  smjernicama Europskog vijeća za reanimatologiju.  

Biografija: 

Marinko Žulj, dr.med. stručni suradnik, Medicinski fakultet Osijek

Katedra za Internu medicinu, Kabinet vještina - voditelj

mzulj@mefos.hr

Marinko Žulj, dr.med. od 2011. godine radi kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na Medicinskom fakultetu Osijek. Voditelj je Kabineta vještina i član je Katedre za Internu medicinu. Student je doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Mefos-u, te trenutno radi na završnim kliničko laboratorijskim aktivnostima svoga istraživanja. Specijalizant je druge godine uže specijalizacije kardiologija za Mefos. Na Mefos-u sudjeluje u izvođenju nastave iz Kolegija Klinička propedeutika na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine, te više stručnh kolegija na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike, Sveučilišnom preddiplomskom studiju fizioterapije,  Sveučilišnom preddiplomskom studiju dentalne medicine. Na Veleučilištu Lavoslav Ružička Vukovar od 2013. Godine radi kao predavač na kolegijima Klinička medicina II i Klinička medicina III na Stručnom studiju fizioterapije. Na Vevu je bio mentor kandidatima na 5 završnih radova koji su kandidati uspješno obranili. Istovremeno se bavi i znanstvenim radom, te je dosad kao autor i koautor objavio preko 20 znanstvenih publikacija od čega  10 znanstvenih radova, od kojih su 3 publicirana u časopisima indeksiranim u Current Contents bazi podataka. Sudjelovao je kao istraživač u jednom projektu koji je završio, te trenutno u jednom projektu na nivou Sveučilišta.

 

Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med. redoviti profesor u trajnom zvanju, Medicinski fakultet Osijek, dekan, Katedra za Internu medicinu, predsjednik katedre

avcev@mefos.hr

Specijalizant interne medicine 1989.-1993., specijalist interne medicine 1993., viši asistent u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za područni studij u Osijeku 1996., zamjenik predsjednika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek 1998., docent - MF Osijek 1999., predstojnik Klinike za internu medicinu KB Osijek od 2002., izvanredni profesor 2003., predsjednik Katedre za internu medicinu 2003., zamjenik ravnatelja 2001. i ravnatelj Kliničke bolnice Osijek 2001.-2003. i 2005., prodekan za nastavu i odnose sa studentima 2005. - 2009., redoviti profesor  2006., redoviti profesor u trajnom zvanju  2011. g, dekan Medicinskog fakulteta Osijek od 2009.g.Kristina Steiner, studentica 4 godine, Medicinski fakultet Osijek steiner.kristina2601@gmail.com

 

Kristina Steiner, rođena sam 26. siječnja 1995. godine u Osijeku. Pohađala sam OŠ „Mladost” u Osijeku, paralelno sam pohađala te završila osnovnu glazbenu školu Franje Kuhača. Srednjoškolsko obrazovanje sam stekla u I. Gimnaziji Osijek. Studij medicine na Medicinskom fakultetu u Osijeku upisala sam 2013. godine. Aktivna sam članica studentske udruge CroMSIC u sklopu koje predstavljam odbor za javno zdravstvo. Sudjelujem i u radu fakulteta u sklopu demonstrature pri Katedri za fiziologiju i imunologiju i Katedri za farmakologiju te sam dvije godine bila demonstrator pri Katedri za anatomiju i neuroznanost.

 

Ana-Marija Vezmar, rođena sam 05.08.1993. godine u Slavonskom Brodu. Opću gimnaziju Matija Mesić u Slavonskom Brodu završavam s odličnim uspjehom, te 2012. godine upisujem Medicinski fakultet u Osijeku. Trenutno obavljam demonstraturu iz anatomije i farmakologije, a u akademskoj godini 2015./2016. demonstrator sam bila i na patofiziologiji te mikrobiologiji i parazitologiji. Kao član udruge Cromsic sudjelovala sam kao predavač u srednjim školama povodom Dana borbe protiv AIDS-a, na Tjednu mozga u Osijeku 2014.godine s radionicom „No brain,no pain“, zatim 2016.godine s predavanjem Paradoks tolerancije, a 2015.godine bila sam dio tima koji je održao prvi Tjedan mozga u Slavonskom Brodu.  2015. godine sudjelovala sam na 9th ISABS Conference na Braču, te na kongresu Budućnost zdravstvene industrije u Zagrebu, a 2016. godine na HCV Conference u Orahovici. 2016. godine kao član organizacijskog tima na Kongresu o uključivanju osoba s mentalnim izazovima u zajednicu – „Upoznaj me“ . U organizacijskom timu 2017. godine radila sam na Humanitarnom liječničkom balu u Osijeku. Od 7. godine bavim se sportom te sam nositelj crvenog pojasa u taekwondou i osvajatelj višestrukih odličja na međunarodnim i državnim natjecanjima. Od stranih jezika pišem i govorim engleski i njemački jezik.