Vrijeme u očima kemije, Jelena Bijelić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:30 - 10:50

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
OP

Sažetak: 

Kemičari često znaju govoriti kako je kemija u svemu. No, teško je zamisliti kako koncept vremena prikazati sa stajališta kemije. Kocept vremena se može prikazati kroz različite teme u kemiji, no ovo predavanje će se usredotočiti na to kakvu ulogu radionuklidi imaju u mjerenju vremena. Nuklid je atom kemijskog elementa za koji je točno poznat i atomski broj, ali ukupni broj nukleona (protona i neutrona) u jezgri. Radionuklid ili radioizotop je nuklid kod kojeg postoji višak mase ili energije. Kao takav vrlo je nestabilan i teži postizanju stabilnosti. To postiže radioaktivnim raspadom koje može biti alfa, beta (beta minus i beta plus ili pozitronski raspad), te gama raspad. Ugrubo se radionuklidi dijele na praiskonske, kozmogeničke, te radionuklide nastale ljudskim djelovanjem. Radionuklidi se nalaze svuda oko nas, u zraku, vodi, tlu, u nama. Svaki radionuklid ima specifično vrijeme poluraspada, njihova količina u određenom uzorku se smanjuje prema određenim zakonitostima. Kao takvi radionuklidi su našli primjenu u radiomedicini, u datiranju vremena, no ipak ljudskim djelovanjem našli su i lošu primjenu u proizvodnji nuklearnog oružja. U svakom slučaju, vrijeme i kemija su isprepleteni. Koncept vremena je sveprisutan i u kemiji kao i u životu.