Koncept vremena u kemiji, Pavo Živković

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 10:20

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
OP

Sažetak: 

Albert Einstein je napisao kako „ljudi koji vjeruju u fiziku znaju da je razlika između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti samo tvrdoglavo postojana iluzija.“ U svojoj Teoriji relativnosti  iznosi činjenicu da su vrijeme i prostor intimno povezani. Gledajući na vrijeme iz aspekta entropije i kaosa, vrijeme je pojam koji koristimo za opisivanje prolaska energije kroz fizikalne sustave i kako to na njih utječe.Kemija je znanost koja se bavi tvarima i njihovim promjenama. Gledajući u ovu jednostavnu definiciju možemo zaključiti kako se pola teorijske kemije bavi tvarima, a druga polovica njihovim promjenama. Ali realnost je potpuno drugačija. Kroz povijest je kemija kontinuirano nastojala da izostavi vrijeme iz kemijskih teorija. S tom praksom su kemičari nastavili sve do Alexandra Williamsona koji u svom radu „Prijedlog za kemijsku dinamiku izvedenu iz teorije esterifikacije“ iznosi kako je vrijeme bitan čimbenik za svaku teoriju koja je uistinu kemijska. Williamson je odbacio dotadašnje stajalište kemičara kako su atomi i molekule u stanju mirovanja. On je dao intuitivni dokaz kako se molekule zapravo gibaju te zaključuje kako je za opisivanje takvih zakonitosti potrebno uključiti i vrijeme. Vrijeme je ipak pronašlo način za inkorporaciju u kemiju – nastala je kemijska kinetika.