Svemirsko vrijeme – promjene u zemljinom magnetskom okruženju, Giuli Verbanac

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
11:45 - 12:45

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Predavanje će obuhvatiti glavne karakteristike međudjelovanja sistema Zemlja-Sunce. Prezentirati će se osnovne karakteristike Sunčeve aktivnosti i pojava na Suncu koje dovode do promijena u interplanetarnom prostoru, te izazivaju efekte svemirskog vremena (space weather).Pojasniti će se navede promjene, te njihov utjecaj na satelite u orbitama oko Zemlje, na astronaute, širenje radio valova, Zemaljsku infrastrukturu i na samog čovjeka.  

Biografija: 

Doc. dr. sc. Giuli Verbanac - Akademski stupanj magistra prirodnih znanosti iz atomske i molekularne fizike i astrofizike stekla je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,  a rad je izradila na  Sveučilištu u Berkeleyu, Kalifornija. Disertaciju iz geomagnetizma je izradila na Geofizičkom institutu u Potsdamu, Njemačka, čime je stekla akademski stupanj doktora prirodnih znanosti. Kao dobitnica niza europskih i američkih stipendija usavršavala se na renomiranim svjetskim institucijama i sveučilištima. Dulje vrijeme boravila je na Geofizičkom institutu Potsdam, Odjelu za astronomiju Sveučilišta u Berkeleyu, Kalifornija, Geofizičkom institutu u Trstu, Italija, te Institutu za Svemirsku aeronomiju u Belgiji (Belgian Institue of Space Aeronomy). Područja njenog znanstvenog istraživanja i nastavne djelatnosti uključuje planetarni magnetizam, fiziku planeta Sunčevog sustava, fiziku međudjeovanja Zemje i Sunca, svemirsko vrijeme, poremećenja u Zemljinom magnetskom polju, generiranje i modeliranje unutarnjeg magnetskog polja Zemlje, mjerenje magnetskog polja.