Kemijske metode vizualizacije latentnih otisaka prstiju s obzirom na starost uzorka, Silvija Šafranko

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 16:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
09:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
OP

Sažetak: 

Zanimanje za jedinstvenu prirodu otisaka prstiju javlja se još u dalekoj prošlosti. Polazeći od osnovne pretpostavke da je čovjek neponovljivo biće razvila se automatizirana metoda identifikacije osoba prema jedinstvenim tjelesnim (ljudi, životinje, biljke) ili biheviorističkim obilježjima (ljudi, životinje) živih materija koja se naziva biometrija. U kriminalistici se jedna od posebnih tehnika identifikacije pojedinaca na temelju analize otisaka prstiju naziva daktiloskopija. Različiti uzorci otisaka prstiju posljedica su specifične građe i sastava kože te oni mogu biti vidljivi ili nevidljivi (latentni) ljudskom oku, a latentni otisci prstiju su forenzičarima najzanimljiviji za istraživanje pošto se najčešće uzorkuju na mjestima zločina.Međutim, s obzirom na sposobnost prodiranja uzorka u površine s različitom sposobnošću apsorpcije kemijskih komponenti u vremenskoj ovisnosti, forenzičari nisu u mogućnosti koristiti univerzalne reagense za vizualizaciju latentnih otisaka prstiju.Svrha ovog predavanja i postera je prikazati na koji način starost uzoraka i njihova sposobnost prodiranja u pojedini materijal utječe na vizualizaciju latentnih otisaka prstiju te kako poboljšati efikasnost tih tehnika koje su uvelike pridonijele otkrivanju tajne identiteta koju skriva svaki ljudski otisak prsta.