Sekunda je potrebna da se dogodi kemija, Ana Amić, Nikolina Filipović, Andrea Jurić, Milenko Korica, Antonia Volmut, Martina Rajić, Pavo Živković, Laura Kanis, Antonija Bekić, Gabriela Ravnjak, Žana Kajinić, Lucija Kranjčec, Mario Basara,

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 16:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
09:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
S4

Podnaslov: 

Martina Andrijević, Katarina Jurišić, Ana Matijašević, Tatjana Šafarik, Jelena Bijelić, Silvija Šafranko, Tonka Gašparac, Marijana Mašić

Sažetak: 

U okviru radionice planiranim aktivnostima nastojat će se približiti kemija kao znanost učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima te svim ostalim zainteresiranima. Posjetitelji će se imati priliku upoznati s primjenama i ulogama kemije u brojnim područjima kao što su primjerice medicina, forenzika, kozmetika, farmacija i nutricionizam kroz pokuse i različite prezentacije. U skladu s temom ovogodišnjeg festivala znanosti kroz zanimljive pokuse pokušat će se približiti pojam „kemijske kinetike“ široj populaciji.

Biografija: 

Ana Amić, asistent, Zavod za organsku, analitičku i primijenjenu kemiju, aamic@kemija.unios.hr,

 

Nikolina Filipović, asistent, Zavod za opću, anorgansku, fizikalnu i metodiku kemije, nfilipovic@kemija.unios.hr,

 

Andrea Jurić, asistent, Zavod za organsku, analitičku i primijenjenu kemiju, andreajuric@kemija.unios.hr,

 

Milenko Korica, asistent, Zavod za organsku, analitičku i primijenjenu kemiju, mkorica@kemija.unios.hr

Prostorija: 

Laboratorij