Trajanje eksplozije, Hrvoje Draganić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 10:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
S5
OP

Sažetak: 

Eksplozija je pojava brzog otpuštanja velike količine energije. Detonacija je eksplozivna reakcija koja proizvodi udarni val velikoga intenziteta. Reakcija je praćena velikim pritiskom i temperaturnim gradijentom na valnoj fronti te je započeta trenutačno. Nastali tlak vala eksplozije promjenjiv je u vremenu odnosno može se opisati određenim oblikom tj. profilom. Ovisno o udaljenosti eksploziva u odnosu na promatranu konstrukciju potrebno je određeno vrijeme za koje val eksplozije dolazi do konstrukcije u ovisnosti o brzini vala. Ovaj parametar se naziva trenutak udara ili vrijeme dolaska. Pri udaru vala tlak na konstrukciju se trenutno povećava na maksimalnu vrijednost te kako val prolazi oko konstrukcije on se smanjuje na razinu atmosferskog tlaka. Ova faza profila naziva se pozitivna faza tlaka vala eksplozije. Nakon opadanja tlaka do razine atmosferskog dolazi čak i do daljnjeg smanjenja tlaka što uzrokuje podtlak i uvlačenje dok val potpuno ne obiđe konstrukciju, a tlak se ponovno vrati na razinu atmosferskog. Ova faza profila naziva se negativna faza tlaka vala eksplozije. Ove tri faze; vrijeme dolaska, pozitivna i negativna faza čine ukupno trajanje profila tlaka eksplozije.

Biografija: 

Hrvoje Draganić

Docent

Građevinski fakultet Osijek

draganic@gfos.hr

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/hrvoje-draganic

 

Hrvoje Draganić rođen je 6. ožujka 1985. godine u Osijeku. Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku upisao je 2003. godine te diplomira s temom diplomskog rada „Istraživanje perioda osnovnog tona armiranobetonskih okvirnih konstrukcija“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragana Morića 2007. godine. Dobitnik je Dekanove nagrade za najbolji uspjeh u studiranju 2005. godine te Rektorove nagrade za izvrstan semestralni rad iz predmeta Ceste 2007. godine. 1. travnja 2008. zapošljava se na Građevinskom fakultetu Osijek na suradničko mjesto asistenta. Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada objavio je 19 znanstvenih radova, od čega: 1 izvorni znanstveni rad u CC časopisu, 9 znanstvenih radova u drugim časopisima te 9 znanstvenih radova u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom. U prosincu 2008. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij te doktorira 20. svibnja 2014. godine obranom doktorskog rada pod nazivom „Djelovanje eksplozija na nadvožnjake“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Varevca.