Pješčani sat, Jelena Kaluđer, Martina Zagvozda

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
petak, 28 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
subota, 29 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Pješčani sat je mehanički uređaj koji se koristi za mjerenje vremena kojem godina i izumitelj i danas nisu poznati, ali šira upotreba zabilježena je u 14.st. kada su zamijenili sunčane i vodene satove. Sastoji se od dviju okomitih komora spojenih uskim grlom koje omogućuje protok materijala između gornje i donje komore.Mnogi faktori mogu utjecati na točnost mjerenja vremena pješčanim satom, a među ostalim vezani su i za inženjerska svojstva materijala. To su npr. granulacija i zaobljenost čestica, gustoća i vlažnost. Na ovom posteru biti će prikazani povijesni razvoj pješčanog sata, zahtjevi postavljeni na korištene materijale te oblikovanje samog sata kako bi se osigurala točnost pri mjerenju vremena. 

Biografija: 

Jelena Kaluđer, mag. ing. aedif., asistentica,

Građevinski fakultet Osijek

e-mail: jkaluder@gfos.hr,

tel.:031 544 700

Rođena 1990. godine u Osijeku, magistra inženjerka građevinarstva čija su istraživanja usmjerena na područje geotehnike i primjene geosintetika. Diplomu magistra inženjera građevinarstva stekla 2014. godine na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Trenutno zaposlena kao asistentica na Građevinskom fakultetu u Osijeku na zavodu za geotehniku, prometnice i geodeziju s glavnim aktivnostima edukacije i znanstvenog istraživanja. Prije fakulteta zaposlena u firmi GT Trade d.o.o. Posjeduje računalne vještine (Autodesk programi, Microsoft Office, GEOSLOPE, Plaxis 2D, Plaxis 3D, GEO 5).

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/jelena-kalu%C4%91er

 

 

Martina Zagvozda, mag.ing.aedif., asistentica

Građevinski fakultet Osijek

e-mail: mzagvozda@gfos.hr

tel.:0917617017

Martina Zagvozda rođena je 28.9.1988. u Osijeku. Završila je III. Gimnaziju u Osijeku, nakon čega upisuje Građevinski Fakultet Osijek koji završava 2012.g. uz stjecanje akademske titule mag.ing.aedif. Nakon završetka studija u travnju 2013.g. zapošljava se kao asistent na Građevinskom Fakultetu Osijek na Zavodu za geotehniku, prometnice i geodeziju. Kao asistent radi na kolegijima Ceste, Gradske prometnice i Željeznice. Uz to je i student na postdiplomskom doktorskom studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu, smjer Prometnice.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/martina-zagvozda

Prostorija: 

Ulazni hol