Centrifuga: vremeplov za ispitivanje građevinskih konstrukcija, Ivan Kraus, Adriana Cerovečki

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
petak, 28 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00
subota, 29 travnja, 2017 -
08:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
S4
OP

Sažetak: 

S intenziviranjem istraživanja svemira započinje era primjene centrifuga. Centrifuga, ili laički kanta koju držimo obješenu na užetu dok se vrtimo oko vlastite osi, može biti  uređaj težak preko 70 t s rukom dugačkom 9 m, pogonjen motorom sa 100 konjskih snaga. U ranim su početcima centrifuge bile korištene za testiranje svemirskih kapsula kako bi se ispitalo mogu li izdržati velike sile. Danas se, između ostalog, centrifuge koriste za ispitivanje fizičkih modela građevinskih konstrukcija (tuneli, mostovi, naftne platforme). Ti modeli predstavljaju stvarne inženjerske probleme koje iz ekonomskog i vremenskog aspekta nije isplativo ispitivati u stvarnom mjerilu. Svrha ispitivanja u centrifugama je povećati gravitacijsko ubrzanje na model kako bi naprezanja u modelu bila ekvivalentna naprezanjima u stvarnosti. Primjerice, naprezanja ispod 10 cm tla ispitanog u centrifugi pri 50 odgovaraju naprezanjima ispod 5 m tla u stvarnosti. No, vrijeme u centrifugama traje kraće nego u stvarnosti. Tako se primjerice pri 50-g  20 s podrhtavanja tla može u centrifugi simulirati kroz samo 0,4 s. Stoga se centrifuga može promatrati kao vremeplov i koristan uređaj za ispitivanje djelovanja eksplozija i potresa na zgrade, odrona, klizanja tla i dr.

Biografija: 

Ivan Kraus, docent, Građevinski fakultet Osijek, ikraus@gfos.hr, 091/2240-774

Ivan Kraus je rođen 1985. u Bjelovaru. Diplomiralo na Građevinskom fakultetu Osijek 2008. Na istome Fakultetu je 2014. stekao naziv doktora znanosti, a 2016. je izabran u zvanje docenta. Na Građevinskom fakultetu Osijek drži praktičnu nastavu na predmetima Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, Betonske konstrukcije 1, Modeliranje konstrukcija i Potresno inženjerstvo. U 2012. je dva tjedna boravio na Sveučilištu Bauhaus u Weimaru (Njemačka). Kao gostujući istraživač u 2013. je boravio tri mjeseca u laboratorijima za geotehniku na Sveučilištu Dundee (Škotska). Od 2015. je Erasmus koordinator za Građevinski fakultet Osijek i Zamjenik člana izvršnog odbora COST akcije TU1304 za tehnologiju energije vjetra. U 2017. je mjesec dana boravio na Kalifornijskom sveučilištu Davis (SAD) u Centru za Geotehničko Modeliranje. Inicirao je i organizirao međunarodnu konferenciju studenata građevinarstva na matičnoj sastavnici. Voditelj je studentskog tima koji je na državnom natjecanju 2012. osvojio 1. mjesto. U periodu 2012.-2016. je primio 8 međunarodnih i domaćih nagrada i stipendija.

Web stranica: www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/iva...

Adriana Cerovečki, asistentica, Građevinski fakultet Osijek, acerovecki@gfos.hr, 099/208-4402

Adriana Cerovečki rođena je 1991. u Osijeku. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Osijeku 2015. godine. Na fakultetu je zaposlena od srpnja 2016. godine te drži praktičnu nastavu na kolegijima: Drvene konstrukcije, Tehničko crtanje i Betonske konstrukcije II. Kao studentica, provela je jedan semestar studiranja na Sveučilištu Bauhaus u Weimaru u sklopu ERASMUS+ razmjene studenata. Surađujući s mentorom iz Hrvatske te komentorima iz Njemačke dio diplomskog rada je izrađen u Weimaru. Iste godine pohađala je ljetnu školu u Weimaru te je sudjelovala na projektima unutar iste. Kao student preddiplomskog studija 2 mjeseca je provela na Cipru radeći u Sewerage board of Limassol. Jedan je od organizatora te urednik zbornika studentske ljetne konferencije ISUCCES 2014 i 2015.

Web strranica:http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinars...

Prostorija: 

Ulazno hol