Invazivne vrste kukaca, Aleksandar Mešić i Ivana Pajač Živković

Datum: 

subota, 29 travnja, 2017 -
11:00 - 11:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Globalizacija omogućuje razmjenu dobara iz svih krajeva svijeta. Često se s brojnim prehrambenim proizvodima iz udaljenih krajeva nehotice prenose i  različiti „slijepi putnici“. Među njima se nalaze i kukci. Kada nove vrste dolaze na novo stanište na kojemu do tada nikada nisu bile prisutne nazivamo ih invazivnim vrstama. Ukoliko na novom staništu nalaze povoljne ambijentalne uvjete, nesmetano s se razvijaju i u nedostatku prirodnih neprijatelja, često predstavljaju značajan problem u novom ekosustavu.

Biografija: 

Aleksandar Mešić radi kao izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu, gdje predaje Fitofarmaciju i Aplikaciju pesticida, te Urbanu entomologiju. Istraživanja provodi o utjecaju napada štetnih kukaca na kvalitetu plodova voća i povrća. Trenutno je predstojnik Zavoda za poljoprivrednu zoologiju na Agronomskom fakultetu. Ivana Pajač Živković rođena je 18. kolovoza 1983. godine u Zagrebu. Završila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer ''Zaštita bilja'', te doktorirala 2012. godine na temi biologije, ekologije i genetike populacija jabukova savijača. Radi kao docentica na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Područje njezina znanstveno-istraživačkog rada jest entomologija, štetnici voćaka i vinove loze, taksonomska i molekularna identifikacija kukaca, te populacijska genetika poljoprivrednih štetnika.