Putovanje kroz vrijeme – minerali, voditeljice: Dragana Mutavdžić Pavlović i Andrea Martinović

Datum: 

subota, 29 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Metalne se mineralne sirovine (ili rude) koriste za dobivanje različitih metala poput zlata, srebra, željeza, cinka, bakra, aluminija, kositra, nikla, jer su one prirodni spojevi (koncentrirani na pojedinim mjestima u Zemljinoj kori) određenog metala u takvoj količini koja omogućuje njegovo dobivanje. Da bi se metali iz ruda mogli koristiti za odgovarajuću namjenu, kemijski sastav ruda treba biti poznat. U tu se svrhu rude otapaju, a potom se u dobivenoj otopini dokazuju i određuju prisutni metali. U ovoj će radionici posjetitelji moći na vrlo brz i jednostavan način dokazati metale u otopini na temelju specifičnog obojenja uz odgovarajuće reagense. Posjetitelji će moći napisati i nevidljivo pismo koje ćemo onda na samoj radionici učiniti vidljivim. Takva pisma su se također koristila tijekom „putovanja“ kroz vrijeme. 

Biografija: 

Izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović (1976.) diplomirala je (2000.), magistrirala (2004.), doktorirala (2007.), docent (2008.), a izvanredni profesor od 2013. Dobitnica je Rektorove nagrade (1998.). Od 2000. godine je zaposlena na Zavodu za analitičku kemiju Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije. Objavila je 4 poglavlja u knjizi te više od 40 znanstvenih radova, od kojih većinu indeksiranih u bazi Current Contents. Područje znanstvenoga interesa su joj analitička kemija, kromatografski separacijski procesi te procesi pripreme uzorka i izolacije analita. Članica je Kromatografske sekcije HDKI-a i Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkoga studija (AMACIZ).Andrea Martinović, studentica 2. godine diplomskog studija Primijenjena kemija, modul Organska kemija, rođena je u Pagu. Po završetku Opće gimnazije „Bartula Kašića“ u Pagu upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije gdje je i obranila završni rad. Trenutno je u izradi diplomskog rada na Zavodu za analitičku kemiju, a paralelno radi i u Plivi.