Sustav za Lociranje Atmosferskih Pražnjenja (SLAP), Boško Milešević

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
16:00 - 17:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Atmosfersko pražnjenje manifestira se velikom snagom uslijed protjecanja elektriciteta od oblaka prama zemlji ili obrnuto. Promatrač će vidjeti bljesak i čuti gromoglasan prasak koji nastaju dok se munja približava zemlji ali neće vidjeti učinke udara koji mogu viti vrlo raznoliki. Udari li munja u drvo, ono će se raskoliti, a možda i zapaliti. Udari li u građevinu, elektricitet će tražit najbliži put do zemlje, najčešće gromobranskim odvodima. Udari li munja u tehnički objekt poput dalekovoda, aviona ili broda moraju se osigurati uvjeti da se eventualne štete od udara minimizira.Predavanje će objasnit okolnosti nastanka munje u oblaku i proces atmosferskog pražnjenja. Prezentirat će se način lociranja pražnjenja metodom vremena pristizanja. Za odabrane tehničke sustave (dalekovode u elektroenergetskom sustavu i zgrade) objasnit će se mogućosti zaštite i povećanja pouzdanosti rada. 

Biografija: 

Boško Milešević radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Diplomirao je 2008. godine i doktorirao 2014. godine na temu Elektromagnetski utjecaj sustava električne željeznice na metalne strukture. Trenutno je zaposlen kao poslijedoktorand na projektu Razvoj naprednih visokonaponskih sustava primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Član je ispitnog tima  u laboratoriju  visokog napona na FER-u Do sada je sudjelovao u brojnim aktivnostima u svrhu popularizacije znanosti i STEM područja u laboratoriju i u drugim institucijama. U stručnom i znanstvenom radu Boško Milešević bavi se analizom uzroka i posljedica prenapona, prenaponskom zaštitom, modeliranjem električne željeznice, zaštitom od elektromagnetskih polja pogonske frekvencije i drugim.