Dodjela zahvalnica na natječaju za dječju kartu svijeta Volimo karte, Ivka Kljajić i Ana Kuveždić Divjak

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Nagradu Barbara Petchenik pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association – ICA) 1993. godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja je cijeli život radila s kartama i djecom. Nagrade se dodjeljuju svake druge godine za vrijeme međunarodne kartografske konferencije, po mogućnosti barem jedna za svaki kontinent, s posebnom pažnjom posvećenom dobi djeteta koje je nacrtalo crtež. Ciljevi natjecanja su promoviranje dječjeg kreativnog prikazivanja svijeta u grafičkom obliku, poboljšanje njihove kartografske percepcije i percepcije okoline.Zemlje članice ICA-e (Međunarodnog kartografskog društva, a među njima je i Hrvatska) prikupljaju dječje likovne radove na temu "Volimo karte" (We love maps). Natjecanje u Hrvatskoj provodi Hrvatsko kartografsko društvo koje je obavijestilo hrvatsku javnost o pravilima i uputama za natječaj Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijetu za 2017. godinu. Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu "Volimo karte" bit će izloženo na izložbi dječjih radova u sklopu 28. međunarodne kartografske konferencije u Washingtonu D.C., SAD, 2–7. srpnja 2017.Prije početka dodjele zahvalnica nazočne će se kratkom prezentacijom upoznati s dosadašnjim sudjelovanjima Hrvatske i njezinim uspjesima na međunarodnim izložbama dječjih radova te izborom dječjih radova koji će Hrvatsku predstavljali u Washingtonu D.C. Na svečanosti će se dodijeliti zahvalnice i prigodni pokloni djeci čiji su radovi na natječaju pobijedili ili pohvaljeni. Zahvalnice će se dodijeliti i njihovim mentorima (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima) te svim ustanovama koje su sudjelovale na natječaju.

Biografija: 

Ivka Kljajić rođena je 26. prosinca 1970. u Ceriku. Diplomirala je 1992. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju za stjecanje više stručne naobrazbe, a 1996. na studiju za stjecanje visoke stručne naobrazbe. Na istom je fakultetu završila poslijediplomski magistarski studij 2001. i poslijediplomski doktorski studij 2006. Od veljače 1997. zaposlena je na Geodetskom fakultetu, najprije kao znanstvena novakinja, zatim asistentica te kao docentica. Surađivala je u radu nekoliko znanstvenih i znanstveno-stručnih projekata. Znanstveni su joj interesi računalna kartografija, GIS i povijest kartografije. S Miljenkom Lapaineom je priredila biografski leksikon Hrvatski kartografi. Sudjelovala je na dvadesetak znanstveno-stručnih skupova u zemlji i inozemstvu i objavila stotinjak članaka u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Članica je Hrvatskoga geodetskog društva i Hrvatskoga kartografskog društva.Ana Kuveždić Divjak (rođena Kuveždić), geodetkinja i kartografkinja (Osijek, 19. XII. 1981). Osnovnu školu pohađala je u Osijeku. Maturirala je 2000. na I. (općoj) gimnaziji u Osijeku. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. Od 2007. zaposlena je na Geodetskom fakultetu kao znanstvena novakinja i asistentica, a od 2013. kao poslijedoktorandica.  Poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2007. godine, a 2013. obranila je doktorski rad pod naslovom „Kartografska komunikacija u kriznim situacijama”. Objavila je nekoliko članaka u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Sudjelovala je s radovima u koautorstvu na nekoliko znanstveno-stručnih skupova. Članica je Hrvatskoga kartografskog društva. Godine 2005. nagrađena je Nagradom dekana za studentski rad pod naslovom „Suvremeni način pretraživanja kataloga rukopisnih karata i starih atlasa u NSK u Zagrebu”.