Domaće životinje kroz vrijeme, Dubravko Škorput

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
12:15 - 12:45

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Nakon što je pripitomio životinje, čovjek je selekcijom nastojao mijenjati njihova svojstva. Nastojao je dobiti životinje koje proizvode više mlijeka, mesa ili vune, koje će biti otporne na loše uvjete i na  bolesti. Mijenjanjem proizvodnih svojstava domaćih životinja, čovjek je mijenjao i njihova morfološka fiziološka i funkcionalna svojstva svojstva. Mnoge životinje tako se danas u mnogočemu razlikuju od svojih predaka izgledom, bojom, oblikom ili veličinom, kao i fiziološkim svojstvima, brojem mladunčadi i brzinom rasta i razvoja, te dužinom života. Na primjeru nekih vrsta domaćih životinja prikazane su najznačajnije morfološke i fiziološke promjene nastale prirodnom selekcijom, te selekcijom koju ju je provodio čovjek kao i promjene nastale prilagodbom na nove uvjete okoliša i klime.

Biografija: 

Dubravko Škorput diplomirao je 2007. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, studij Stočarstvo, usmjerenje Mljekarstvo. Od 2008. godine zaposlen je na Zavodu za specijalno stočarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu. 2008. godine upisao je doktorski studij Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju auditornih i praktičnih vježbi za studente iz kolegija Uzgoj i korištenje svija, te Uzgoj svinja i sustavi proizvodnje svinjskog mesa. Doktorski disertaciju obranio je 2013. godine, a od 2016. godine zaposlen je kao docent na Zavodu za specijalno stočarstvo. Tijekom znanstvene karijere usavršavao se na nekoliko inozemnih institucija u Sloveniji, Njemačkoj, Italiji i Srbiji. Objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova.