Geofizička otkrića Andrije Mohorovičića – primjena u naftnoj industriji, Nina Kovačić, HGD (Hrvatsko geološko društvo)

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Hrvatski znanstvenik Andrija Mohorovičić rođen je u Voloskom 1857. Diplomirao je fiziku u Pragu 1878. Bio je uvaženi profesor, akademik i upravitelj Meteorološkog opservatorija u Zagrebu. 1910. prikuplja seizmograme potresa u Pokupskom iz europskih opservatorija. Analizirajući vremena nailazaka valova potresa dokazuje slojevitost zemlje i otkriva plohu diskontinuiteta seizmičkih brzina između kore i plašta. To otkriće je nazvano Mohorovičićev diskontinuitet i danas ima važnu primjenu u znanosti, ali i industriji, npr. naftnoj pri istraživanju ugljikovodika. Dubina zalijeganja MOHO plohe osnova je za koncept tektonike ploča, mega rekonstrukcije strukturnih odnosa i termalne povijesti razvoja sedimentnih bazena. Hrvatska geo-znanstvena zajednica izuzetno je ponosna na svog velikana Andriju Mohorovičića.

Biografija: 

Nina Kovačić  rođena u Puli 1962. godine. U Zagrebu završava osnovu i srednju školu (MIOC), te je diplomirala inženjersku fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1987. godine. Nakon studija zapošljava se u INA-i gdje radi i danas kao vodeći stručnjak za obradu geofizičkih podataka u Sektoru istraživanja. Vodila je i sudjelovala u brojnim projektima obrade 2D i 3D podataka kopnene i marinske seizmike u Hrvatskoj i inozemstvu. Usavršavala se na raznim domaćim i inozemnim stručnim seminarima i tečajevima. Aktivni je dugogodišnji član HGD-a u kojem je četiri godine bila voditelj Geofizičkog odsjeka.