Fenofaze voćaka, Boris Duralija

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
11:45 - 12:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Tijekom svog razvoja voćka prolazi kroz različite stadije, od mladenačkog (juvenilnog) preko zrelosti (fertilni) do stadija starosti. Sam rast voćke i razvoj njezinih organa odvija se ciklički, stoga možemo razlikovati dnevni, godišnji i životni ciklus. Kod kontinentalnih voćaka u godišnjem ciklusu razlikujemo period zimskog mirovanja i period vegetacije. U jednoj vegetacijskoj sezoni biljka prolazi kroz različite procese rasta i razvoja koje možemo podijeliti na niz faza tj. fenoloških faza ili fenofaza. Razlikujemo faze vegetativnog i generativnog rasta, a kao najznačajnije možemo izdvojiti pupanje, cvatnja, listanje, rast mladice, zametanje plodova, jesenska promjena boje lišća, opadanje plodova i opadanje lišća. Glavni čimbenici koji utječu na vrijeme pojave pojedine fenofaze kod voćke su genotip i ekološke prilike, dok u intenzivnoj proizvodnji voća važnu ulogu imaju još i agrotehnički i pomotehnički zahvati.Znanost o fenološkim fazama tj. fenofazama koja obrađuje vidljive životne pojave organizama i zakonitosti njihovih izmjena naziva se fenologija. 

Biografija: 

Boris Duralija doktorirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a gdje trenutačno radi kao izvanredni profesor na Zavodu za voćarstvo. Sudjeluje u izvođenju nastave većeg broja modula vezanih uz voćarstvo na preddiplomskim i diplomskim studijima. Objavio je veći broj stručnih i znanstvenih radova iz područja hortikulture te sudjelovao na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima kao i specijalizacijama (Kina, SAD, Australija, Turska, Italija, Njemačka, Francuska, Švicarska i dr.). Sudjelovao je kao voditelj ili istraživač na većem broju istraživanja. Održavao je nastavu (2012-14) na ERASMUS LLP predmetu diplomskog studija (6 ECTS) 'Potentials of using biodiversity for achieving a sustainable horticulture' (BioSusHort). Tijekom 2015. godine bio je gost profesor na Chonnam National University, Gwangju, Južna Koreja gdje je održao nastavu za studente dodiplomskog studija „Horticulture in Human Life“(3 ECTS).