Mohorovičić – pogled u dubinu, Renata Brezinščak i Sara Matešić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
11:00 - 12:15

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Gledana iz Svemira, Zemlja je plavičasta kugla djelomično prekrivena bijelim oblacima. Veći dio njene površine čine vodene površine, a manji dio kopno. Unutrašnja građa Zemlje nije vidljiva s površine, no u njenoj unutrašnjosti je prilično živo jer se tu odvijaju razni procesi  koji se odražavaju na njenoj površini (potresi, vulkani, podmorski «dimnjaci»...). Da je Zemljina unutrašnjosti građena lupinasto otkriveno je praćenjem širenja potresnih valova. Ustanovljeno je da potresni valovi prolazeći kroz Zemlju na određenim dubinama mijenjaju svoja svojstva, brzinu i smjer širenja. Do tih promjena dolazi na «plohama diskontinuiteta», a za otkrivanje najvažnije od njih zaslužan je naš geofizičar Andrija Mohorovičić. Radionica obrađuje temu građe našeg planeta Zemlje kroz prikaz znananstvenog rada Andrije Mohorovičića. Interaktivnim pristupom, uz prezentaciju, te radom u grupama sudionici stječu spoznaje kako se došlo do saznanja o građi Zemlje, tko su ljudi zaslužni za ta otkrića i sl. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole i učenicima gimnazija. Cilj radionice je upoznavanje važnosti znanstvenog rada Andrije Mohorovičića aktivnostima primjerenim uzrastu učenika.

Biografija: 

Renata Brezinščak, dipl. ing. geologije, muzejska savjetnica u Hrvatskom prirodoslovnom muzeja u Zagrebu. Vodi i organizira razne poučne i kreativne programe i aktivnosti za posjetitelje muzeja kako bi njihov boravak u muzeju bio poučan i zabavan. Radi na programima predstavljanja muzeja, njegove djelatnosti, građe i izložbi. Surađuje s brojnim obrazovnim i kulturnim ustanovama na promicanju muzeja i geološke struke, kroz likovne i istraživačke radionice, predavanja, izložbe za djecu i mlade itd. Sudjeluje na kongresima i skupovima, objavljuje radove i članke u stručnim, znanstvenopopularnim časopisima te časopisima za djecu. Sara Matešić, mag. geol., muzejska pedagoginja - vježbenica u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.