Kako se mjeri temperatura?, voditelj: Lovro Fulanović

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
15:30 - 16:30

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Temperatura je osnovna fizikalna veličina, a mjeri se instrumentom koji se naziva termometar. Iako se već u 17. stoljeću pojavljuju različite naprave za mjerenje temperature, tek stoljeće kasnije Gabriel Fahrenheit predstavlja termometar kakovog i danas koristimo. Taj termometra baziran na živi i tankoj kapilari, prikazivao je temperaturu na temperaturnoj ljestvici koju danas zovemo Fahrenheitova temperaturna ljestvica. Osim te ljestvice danas još koristimo Celzijevu i Kelvinovu temperaturnu ljestvicu. U 21. stoljeću sve više imamo u upotrebi elektronske termometre, odnosno bi-metalne i otporne termometre. Takvi termometri zbog svoje brzine i precioznosti u prednosti su nad klasičnim živinim termometrima. Dakako najveća prednost elektronskih termometara je njihova mogućnost povezivanja na računalo. U sklopu predavanja biti će predstavljene osnovne metode modernog mjerenja temperature, također biti će objašnjen i prikazan jedan od načina izrade jednostavnog elektronskog termometra u kućnoj radinosti.

Biografija: 

Lovro Fulanović je rođen u Zagrebu 18. 08. 1988. gdje 2007. završava X. gimnaziju Ivan Supek. Iste godine upisuje Fakultet strojarstva i brodogranje u Sveučilišta u Zagrebu (FSB), te 2011. završava za sveučilišnog prvostupnika inženjera strojarstva. Diplomirao je 2012. s temom Permeacija malih molekula kroz višeslojne polimerne folije, te stječe zvanje magistra inženjera strojarstva. Godine 2012. zapošljava se kao znanstevni novak – asistent na FSB-u u Zavodu za materijale. Sudjeluje na projektu Dinamička mehanička analiza polimera i kompozita, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Od siječnja do srpnja 2014. boravi u Ljubljani, na Institutu Jožef Stefan kao stipendist slovenske vlade (program CEPIUS). Od studenog 2014. zaposlen je na Institutu Jožef Stefan u Zavodu za elektroničku keramiku kao znanstveni novak i upisuje doktorski studij na Međunarodnoj posljediplomskoj školi Jožef Stefan. Bavi se razvojem i istraživanjem elektrokaloričnih višeslojnih keramičkih materijala za upotrebu u naprednim uređajima za hlađenje.