Koliko vremena treba za obnovu morskih staništa? Tatjana Bakran-Petricioli

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Čovjek danas svojim aktivnostima značajno utječe na morske organizme i staništa. Zbog tog utjecaja mnogi organizmi u moru su ugroženi, a mnoga staništa degradirana. U sklopu velikog međunarodnog projekta MERCES: „Obnova morskih ekosustava u promjenjivim europskim morima“ (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas, http://www.merces-project.eu/), odobrenog u okviru programa EU „Horizon 2020 Research and Innovation action“, naša grupa radi na istraživanju obnove degradiranih morskih staništa. U predavanju će biti govora o tome koje ljudske aktivnosti i na koji način utječu na živi svijet u moru, te što treba poduzeti da bismo taj utjecaj smanjili. Također, bit će govora o tome koje inovativne akcije je moguće poduzeti da bismo obnovili već degradirana staništa, te koliko vremena treba da bi stvarno došlo do obnove, na čemu mi u projektu radimo.

Biografija: 

Tatjana Bakran-Petricioli od 1986. do danas radi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izvanredna je profesorica u Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka, gdje predaje kolegije povezane s biologijom i ekologijom mora. Njena znanstvena djelatnost obuhvaća istraživanje bentoskih organizama i staništa u Jadranu. Do sada je objavila 45 znanstvenih radova (od toga 19 indeksiranih u CC i u SCI izjednačenih s CC, od tih 19 radova 13 je objavljeno u časopisima s natprosječnim čimbenikom odjeka). Uz to je još objavila više stručnih i popularnih članaka, kao i stručnih knjiga. Od lipnja 2016. na PMF-u vodi dio međunarodnog europskog projekta Horizon 2020 Research and Innovation action: „Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas“ (MERCES), te je suradnica na dva znanstveno-istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost.