Od ekvatora do Velebita – put stijena, Mario Poleto

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
12:30 - 13:30

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Predavanje polazi od koncepta teorije tektonike ploča i njenog nastanka. U nastavku se govori na koji nači i gdje su nastale stijene koje danas grade jadransku obalu i primorski dio Hrvatske, te na koji način i kada su te stijene od svoga mjesta nastanka dospjele na mjesto na kojem se danas nalaze.Na kraju predavanja daje se kratak osvrt na pješčane modele nastanka planina i oceana rađene na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u specijalno izrađenoj aparaturi za tu svrhu.

Biografija: 

Mario Poleto rođen je 17.06.1991. godine u Novoj Gradišci gdje je završio osnovnu i Srednju Elektrotehničku školu, nakon čega je započeo studij Elektrotehnike u Osijeku, kojeg je prekinuo da bi nastavio školovanje na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Tu 2015. godine završava Preddiplomski studij, te upisuje Diplomski studij Geologije koji trenutno pohađa. Seminar III (završni rad) na Preddiplomskom studiju radi pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihomira Marjanca na temu Analogno modeliranje rasjeda. Nagrađen Rektorovom nagradom 2016. g. za rad «Primjena analognog modeliranja u proučavanju procesa tektonike i geološkom kartiranju». Tokom studija geologije aktivno se bavi provedbom pokusa iz tektonike i strukturne geologije te promicanjem znanosti.