Andrija Mohorovičić – velikan hrvatske znanosti, Marijan Herak

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:30 - 11:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Veliki hrvatski znanstvenik Andrija Mohorovičić utemeljitelj je gotovo svih geofizičkih disciplina u Hrvatskoj, a najvažnije doprinose dao je u seizmologiji i meteorologiji. U predavanju izložit će se ukratko njegov životopis, te će se prikazati njegovi najznačajniji radovi među kojima posebno mjesto ima otkriće diskontinuiteta između Zemljine kore i plašta. Otkriće Mohorovičićevog diskontinuiteta je najveći doprinos svjetskoj znanosti objavljen u nekoj hrvatskoj publikaciji, i najvažnije otkriće do kojega se došlo u Hrvatskoj. To je ujedno i jedan od prvih riješenih inverznih problema u znanosti. Svojim doprinosom svjetskoj geofizici Mohorovičić je zaslužio da ga se danas smatra jednim od osnivača moderne seizmologije. Njegovo je ime poznato svim znanstvenicima koji se bave njegovom strukom, što je činjenica kojom se mogu podičiti tek izuzetno rijetki pojedinci u svijetu.

Biografija: 

Marijan Herak, redoviti profesor u trajnom zvanju na PMF-u, rođen je 3. listopada 1956. godine u Zagrebu. Studij fizike na PMF-u upisao je 1975, diplomirao je geofiziku 1981, a magistrirao 1985. godine. Doktorsku disertaciju »Modeli­ranje kode lokalnih potresa« obranio je 1991. na Sveučilištu u Zagrebu. Usavršavao se u Njemačkoj (gdje je boravio i kao gostujući profesor), Italiji, SAD i Kini.U svome znanstvenom radu bavi se brojnim aspektima seizmologije, pri čemu se posebno ističu studije seizmičnosti Hrvatske, istraživanje svojstava Zemljine unutraš­njosti, te radovi s problematikom procjene seizmičke opasnosti i ugroženosti.