Fosilni ostaci malih i velikih sisavaca Hrvatske, voditeljica: Jadranka Mauch Lenardić i Mateo Petrović

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:30 - 11:30

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Na radionici će posjetiteljima biti predstavljeni izabrani originalni fosilni ostatci, kosti i  zubi životinja, malih i velikih sisavaca, pronađeni u Hrvatskoj. Nalazi potječu iz tercijarnih i kvartarnih naslaga različitih hrvatskih lokaliteta te će se moći pogledati i opipati fosilizirane kosti i zubi najvećih kopnenih sisavaca – mamuta i slonova, ali i malih koje nazivamo mikrosisavcima. Na primjeru skupine proboscida pojasnit će se i proces evolucijskog razvoja tijekom pleistocena, pojam paleobioraznolikosti, kao i pokušaj rekonstrukcije paleoklime i paleookoliša naših krajeva tijekom najmlađih odsječaka geološke prošlosti.

Biografija: 

Dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu iz područja geologija-paleontologija. Jadrankin dugogodišnji znanstveni interes je paleontologija neogenskih i pleistocenskih mastodona/gomfoterija, mamuta, slonova i paleontologija pleistocenskih voluharica i drugih malih sisavaca s hrvatskih lokaliteta. Objavila je radove u kojima su po prvi puta u Hrvatskoj analizirani fosilni ostatci stepskog mamuta, riđe voluharice i leminga, koje je prva otkrila i opisala. Jedina se u Hrvatskoj sustavno i dugo godina bavi paleontološkim istraživanjima ovih skupina životinja te su njezini znanstveni rezultati uvelike doprinijeli različitim paleogeografskim, paleoekološkim i paleoklimatskim rekonstrukcijama zbivanja tijekom neogensko-kvartarnih razdoblja na području naše zemlje i šire. Autor je i koautor 27 znanstvenih radova objavljenih u inozemnim i domaćim časopisima, a njezini rezultati prezentirani su i na 29 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.