(Opasne) veze vode i tla, Helena Vučenović i Dubravko Domitrović

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
16:00 - 17:00

Vrsta događaja: 

Pokazna vježba

Sažetak: 

Cilj pokaznih vježbi je zainteresirane upoznati s radom Geomehaničkog laboratorija i ispitivanjima koja se provode u Odjelu za Mehaniku tla, te ukazati na važnost fizikalno-mehaničkih svojstava tla u geotehnici. Voda kao medij bez kojeg nema života isto tako značajnu ulogu ima i na tlo. U jednom trenu suha čvrsta stijena u drugom djelovanjem vode postaje tekući materijal. Kroz nekoliko jednostavnih pokaznih vježbi promatrat će se kako voda utječe na ponašanje tla. Kako voda djeluje na čvrstoću tla, utjecaj vode na stabilnost kosina i pojavu klizišta, djelovanje vode na stabilnost iskopa građevne jame te pojavu likvefakcije. Nažalost, u današnje vrijeme vodu pokušavamo zaštititi od nas samih. U tu svrhu prikazat će se pripadni elementi odlagališta komunalnog otpada.

Biografija: 

Helena Vučenović je rođena 1980. godine u Kutini. Diplomirala je 2006. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. godine zaposlena je kao znanstveni novak na matičnom fakultetu te iste godine upisuje doktorski studij rudarstva. Doktorski rad izradila je u Geomehaničkom laboratoriju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Tijekom poslijediplomskog studija i rada kao znanstveni novak sudjeluje u izvođenju vježbi iz predmeta Poboljšanje tla i stijena, Geotehnički objekti, Geotehničko inženjerstvo okoliša, Mehanika tla, Geotehničko projektiranje i Dinamika tla. Sudjelovala je na projektu financiranom od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: „Ispitivanje trajnosti mineralnih brtvenih barijera“.