Energija Sunca iz davno prošlih vremena, voditelj: Bruno Saftić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
15:00 - 16:00

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Ležišta ugljena i nafte nastala su tijekom geološke prošlosti i dio su Zemljine kore u kojem je akumulirana energija Sunca iz paleozoika, mezozoika i kenozoika. Ovisno o tome kakva je bila povijest stvaranja tih fosilnih goriva, njihova tvar u sebi sadrži razne spojeve a oni mogu biti ili izvori energije ili kemijske sirovine. S pomoću odabranih uzoraka iz obje zbirke vidjet ćete makroskopske značajke tih vrlo posebnih tvari i stijena u kojima se one nalaze. Većina uzoraka je iz Hrvatske pa će tako biti pokazana i geološka građa naše zemlje, a ujedno i načini istraživanja podzemlja, te perspektive s obzirom na energetske potrebe i nužnost očuvanja prirodnog okoliša. Znate li da se i danas većina energije još uvijek dobiva spajanjem ugljika s kisikom?

Biografija: 

Bruno Saftić je geolog, profesor na predmetima iz geologije nafte i ugljena. Specijalizirao se za istraživanje građe podzemlja koje je geološki dio radova u potrazi za ležištima fosilnih goriva i njihovoj pripremi za eksploataciju. Već više od 25 godina drži nastavu iz srodnih disciplina, a u posljednjih deset godina se znanstveno bavi mogućnostima za ekološki odgovorno iskorištavanje neobnovljivih izvora energije, prvenstveno razvojem tehnologije kaptiranja i geološkog skladištenja ugljičnog dioksida radi ublažavanja klimatskih promjena.