Eksploziv, vrijeme, brzina..., Vinko Škrlec

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Brzina detonacije je jedno od važnijih karakteristika eksploziva te neizravno pruža informacije o snazi eksploziva. Postoji više različitih uređaja i metoda kojima se mjeri brzina detonacije eksploziva. Elektro-optička metoda je diskontinuirana metoda mjerenja. Uređaj bilježi trenutak pojave svjetlosnih signala koji se svjetlovodima dovode kronometru. Postavljanjem svjetlovoda na poznatu međusobnu udaljenost uređaj može izračunati brzinu detonacije uz izmjereni vremenski interval. Demonstrirati će se mjerenje brzine udarnog vala udarne cjevčice koja je jedan od sastavnih dijelova neelektričnog sustava za iniciranje.

Biografija: 

Vinko Škrlec rođen je 12. rujna 1977. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu (opća gimnazija). Diplomski i poslijediplomski studij rudarstva, završava na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2015.g. obranio doktorsku disertaciju. Voditelj je ispitivanja Laboratorija za ispitivanje eksplozivnih tvari. Autor i koautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja miniranja, zaštite okoline od štetnih djelovanja miniranja, ispitivanja eksplozivnih tvari te srodnih područja.