Savjeti suvremenog tragača za zlatom, Stanko Ružičić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
12:00 - 13:00

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Goldspear je elektronički uređaj napravljen za prospekciju zlata i teških minerala. On nije standardni detektor metala. Sastoji se od dva glavna dijela: elektroničke kutije i sonde sa senzorom na vrhu. Senzor mjeri električni potencijal i vodljivost čestica, a signali prolaze kroz sondu do elektroničke kutije gdje se analiziraju i klasificiraju. Prvi detektor reagira na sve teške minerale, sljedeći detektor na minerale s niskim sadržajem metala (npr. pirit), sljedeći detektor na minerale s visokim sadržajem metala (npr. halkopirit), te posljednji detektor otkriva čisti metal, (npr. zlato ili platina). Najčešće se koristi prilikom prospekcije terena koje je potencijalno obogaćeno rudama minerala i metala. U nanosima rijeka koncentracija teških minerala može varirati zbog drugih prirodnih uzroka, npr. iza velikih blokova stijena, na mjestima gdje voda usporava, itd.

Biografija: 

Stanko Ružičić rođen je 1980. u Splitu. Godine 2007. završio je diplomski studij geologije na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu te je na istom fakultetu zaposlen kao znanstveni novak na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine. Na Rudarsko geološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 2013. g. Stanko Ružičić ima dugotrajno iskustvo pri terenskom radu (geokemijska prospekcija, rukovanje različitim instrumentima za monitoring tla i vode), i laboratorijskom radu (instrumentalne kemijske, mineraloške i sedimentološke analize). Do sada je bio suradnik na 1 znanstvenom projektu financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i 1 europskom (FP7) znanstvenom projektu. Trenutno je suradnik na 2 znanstvena projekta financirana od Hrvatske zaklade za znanost.