Georadar – pogled pod površinu tla, voditeljica: Nataša Balaško

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
11:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Pokazna vježba

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

U geofizičkim istraživanjima vrijeme je ponekad mjera za dubinu. Georadar ili GPR (eng. Ground Penetrating Radar) je uređaj koji koristi elektromagnetne valove za istraživanje podzemlja. Elektromagnetni valovi se odašilju u tlo putem antene, u podzemlju se na različitim diskontinuitetima reflektiraju i vraćaju nazad do prijemnika na površini. Mjeri se vrijeme putovanja elektromagnetnog vala od odašiljača do prijemnika. Pomoću reflektiranih elektromagnetnih valova mogu se otkriti podzemne šupljine, razina podzemne vode, zidovi, grobnice i dr. u arheološkim istraživanjima., razni zakopani predmeti (npr. cijevi, kablovi) i još mnogo toga. Posjetitelji radionice moći će se uvjeriti kako georadar otkriva zakopane predmete.

Biografija: 

Nataša Balaško, mag.ing.geol. radi kao asistentica na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirala 2011. godine (smjer Hidrogeologija i Inženjerska geologija). Izvodi auditorne vježbe iz kolegija Osnove geofizičkih istraživanja 1, Primijenjena geofizika 1 i 2 i Geofizička istraživanja. Njeno doktorsko istraživanje temelji se na smanjenje utjecaja plina na seizmičke podatke.