70 godina Zavoda za fiziku Medicinskog fakulteta, Sanja Dolanski Babić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
17:00 - 17:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Ponuđena tema Vrijeme je dala savršen okvir slici 70 godina Zavoda za fiziku i biofiziku. Naime, slijedeće akademske godine Medicinski fakultet u Zagrebu će proslaviti stotu obljetnicu postojanja. Isprepletenost medicine i fizike kao fundamentalne prirodoslovne discipline bila je poznata i utemeljiteljima Medicinskog fakulteta pa je od početka rada planirano i osnivanje Zavoda za fiziku. Kako je poznato, razumijevanje prirodnih procesa se najčešće temelji na razumijevanju osnovnih fizičkih principa. Želimo li razumjeti fiziološke procese u ljudskom organizmu moramo naučiti osnove biofizike. S druge strane, želimo li razumjeti kako rade uređaji koji se upotrebljavaju u medicinskoj dijagnostici i terapiji te kakav je njihov utjecaj na ljudski organizam pomoći će nam poznavanje medicinske fizike. Prvi predavač bio je dr. Stanko Hondl, redoviti profesor fizike Mudroslovnog fakulteta (danas Filozofski fakultet) u Zagrebu. Iako su fiziku predavali renomirani nastavnici, sve do 1948. godine nije postojao Zavod za fiziku. Kao prvi pročelnik, doc.dr. Božo Metzger, je svojim zalaganjem i uz znatnu materijalnu pomoć tadašnjeg dekana Medicinskog fakulteta Andrije Štampara, uspio oformiti zajednički praktikum za studente Veterinarskog, Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta u akademskoj godini 1953/54. U kratkom izlaganju predstaviti ću sve predavače fizike za studente medicine od kojih su neki imali vrlo zanimljive karijere. Danas je Zavod za fiziku i biofiziku posebna organizacijska jedinica u kojoj se ostvaruju znanstveni, nastavni i stručni programi iz područja fizike, biofizike, medicinske fizike i biomaterijala i kao takav se nalazi na mjestima dodira fizike i medicine i u okviru svojih nastavnih i znanstvenih aktivnosti.

Biografija: 

Sanja Dolanski Babić je docent Katedre za fiziku i biofiziku Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Vodi i sudjeluje na više kolegija na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Od posebnog znanstvenog interesa su istraživanja utjecaja kationa na električna, dielektrična i vibracijska svojstva deoksiribonukleinske kiseline.