Dijagnostika bolesti šumskog drveća i njihovih uzročnika – bioraznolikost gljivičnih uzročnika bolesti, voditeljice: Nevenka Ćelepirović i Sanja Novak - Agbaba

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
15:30 - 16:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Uslijed promjena klimatskih prilika šumsko drveće postaje fiziološki osjetljivije i podložnije bolestima. Povećava se broj patogenih organizama koji ugrožavaju zdravlje drveća. Koji su  uzročnici bolesti, kako ih detektirati i identificirati, kakve štete uzrokuju saznat ćete u fitopatološkom i molekularno genetičkom laboratoriju.

Biografija: 

Dr. sc. Nevenka Ćelepirović  diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. te 2002 doktorirala na Sveučilištu u Beču. Zaposlena je kao stručna suradnica na Šumarskom institutu na Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstva. Znanstveni i stručni interes su joj genetska istraživanja.Dr. sc. Sanja Novak Agbaba doktorirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Zaposlena je kao znanstvena suradnica na Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje. Znanstveni i stručni interes joj je zaštita šuma i šumarska fitopatologija.