Zemljina kuhinja – priča o nastanku nafte, Marko Cvetković

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
11:45 - 12:45

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Nafta kao jedna od temeljnih sirovina koju koristimo u modernom društvu ima vrlo zanimljivu priču o svome postanku. U predavanju će na početku ukratko biti objašnjena važnost nafte u svakodnevnom životu, da bi se nakon toga opisao njen „životni put“ od same organske tvari od koje nastaje, načina kako se može sačuvati te kako je uopće pronalazimo u podzemlju. Vrijeme i temperatura su ključni sastojci u ovome procesu pa na taj način možemo promatrati i Zemlju kao jednu veliku kuhinju u kojoj polagano nastaje nafta

Biografija: 

Doc. dr. sc. Marko Cvetković rođen je 18. ožujka 1984. godine u Bjelovaru. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je 2002. godine završivši Opću gimnaziju u Garešnici. Iste godine upisuje studij geologije na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Godine 2006. izradio je rad pod naslovom „Petrološke i petrogenetske značajke višestruko metamorfoziranih amfibolita Moslavačke gore“ i za njega je dobio Rektorovu nagradu. Diplomirao je 15. lipnja 2007. godine obranom teme diplomskoga rada „Naftnogeološka primjena neuronskih mreža na primjeru u polju Kloštar“ ,a doktorirao je 5. prosinca 2013. obranom doktorskoga rada „Naftnogeološki potencijal i litostratigrafska razradba trećega neogensko-kvartarnoga megaciklusa u Savskoj depresiji“. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 9. travnja 2014. godine, a u znanstveno nastavno zvanje docenta 26. travnja 2016.