Goran Zgrablić: Od nanosekunde do atosekunde: kako laserima snimiti vremensku transformaciju tvari, molekula, atoma i elektrona

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
13:15 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Kristalne rešetke supravodiča misteriozno "plešu" u elektronskom oceanu, proteinske molekule u stanicama živih bića se rotiraju kao električni motor a neke mijenjaju svoj oblik da bi nam omogućili osjet vida, sunčeva energija kreće na složeni put kroz molekulu klorofila sve da bi pokrenula fotosintezu u biljkama, elektroni se kolektivno kreću kroz materijale i atome a mi čak možemo njima upravljati... Svi ti fenomeni kvantne fizike imaju zajednički nazivnik - dešavaju se na ultrabrzim vremenskim skalama a u ovom predavanju vidjet ćete kako nam vremenski razlučiva laserska spektroskopija može pomoći da dokučimo njihov mehanizam djelovanja.

Biografija: 

Dr. sc. Goran Zgrablić doktorirao je fiziku na EPFL u Švicarskoj u području vremenski razlučive laserske spektroskopije biološki relevantnih molekula. Nastavlja svoj znanstveni rad u Elettra Sincrotrone Trieste, a od 2012. godine predaje fiziku i ekologiju na Politehnici Pula.