Posuđivanje stranih riječi kroz povijest hrvatske leksikografije, Kristina Radošević

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
16:30 - 17:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Cjelokupna je hrvatska i kuluturna tradicija prožeta i oplemenjena višestoljetnim jezičnim kontaktima s kulturnim i civilizacijskim krugovima. Jezični se kontakti i utjecaji mogu očitovati na svim jezičnim razinama, a najviše na leksičkoj razini. Jezik maloga europskoga naroda, morao se u mnogome oblikovati prema zadanim uzorima. Klasični jezici, osobito, latinski, imalu su vrlo važnu ulogu za cjelokupnu hrvatsku kulturnu i znanstvenu tradiciju i s tim u vezi i za hrvatski jezik. Latinski je bio jezik književnosti, vrlo dugo jezik državne administracije, školstva i znanosti, te jezik katoličkoga bogoslužja, i naravno posebnu pozornost obratila bih na medicinski latinski. Izlagala bih o jezičnom posuđivanju i iz ostalih jezika no posebnu pozornost naglasila bih na latinski jezik.

Biografija: 

Kristina Radošević, profesor hrvatskoga jezika i književnosti i latinskoga jezika i rimske književnosti

Rođena sam 7. listopada 1984. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala sam dana 4.veljače 2009. godine na Odjelu za humanističke znanosti u Puli program sveučilišnog dodiplomskog studija hrvatski jezik i književnost – latinski jezik i rimska književnost.  U rujnu 2010. godine zaposlena sam na mjesto nastavnika latinskoga jezika u Srednjoj medicinskoj školi. U Industrijsko-obrtničkoj školi zaposlena sam na mjesto nastavnika hrvatskoga jezika. Sudjelujem s učenicima kao profesor mentor na županijskim i državnim natjecanjima iz latinskoga jezika  (Trogir 2010. godine, Krk, 2011. godine, Šibenik 2012. godine i Split 2016. godine. Godine 2012. upisujem u Zadru sveučilišni poslijediplomski studij na Odjelu za humanističke znanosti, smjer: filologija. Tema moje doktorske disertacije su Rukopisni rječnici Marijana Lanosovića a pokazujem veliki interes za povijest hrvatske leksikografije, a ujedno istražujem i zastupljenost latinskih riječi u hrvatskome jeziku.