Predrag Dominis Prester, Tomislav Jurkić: Što je vrijeme u fizici?

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
21:30 - 22:15

Vrsta događaja: 

ZnaK

Sažetak: 

Svi mi imamo intuitivni osjećaj za vrijeme i njegov protok. U fizici je vrijeme važna veličina koja ima precizan matematički opis. Razvojem fizike, a posebno prilikom velikih znanstvenih "revolucija" poput specijalne pa opće teorije relativnosti i kvantne fizike, taj opis je doživio značajne promjene s važnim posljedicama, od kojih su neke u neslaganju s uobičajenom intuicijom. Nove spoznaje su važne iz više razloga, od tehnoloških poput GPS sustava navigacije, zatim onih vezanih uz ustrojstvo svemira i mogućnosti putovanja na velike udaljenosti, pa sve do fundamentalnih pitanja razumijevanja mikroskopske strukture prostora i vremena. Na znanstvenom kafiću dva eksperta će odgovarati publici na pitanja vezana uz moderno fizikalno razumijevanje vremena, kako to znanje koristimo i koje nove izazove donosi.

Biografija: 

Predrag Dominis Prester

  • Predrag Dominis Prester redoviti je profesor na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, gdje je od 2010. do 2016. godine bio i predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku i astrofiziku. Doktorirao je teorijsku fiziku elementarnih čestica na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, gdje je prije dolaska u Rijeku bio zaposlen kao docent. Kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt godinu i pol dana radio je na Max Planck Institut for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute) u Golmu (Potsdam, Njemačka), a kao gostujući znanstvenik boravio je na uglednim europskim znanstvenim institucijama: International School for Advanced Studies (SISSA) i Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) u Trstu, te na Odjelu za teorijsku fiziku Sveučilišta u Torinu. Uža područja ekspertize su mu fundamentalni aspekti teorije polja, teorija gravitacije s primjenama na fiziku crnih rupa i teorija superstruna. Objavio je više od 40 znanstvenih radova, većinom u vrhunskim inozemnim časopisima, te održao više predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima.

 Tomislav Jurkić

  • Tomislav Jurkić je doktor znanosti i diplomirani inženjer fizike, koji je završio diplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 2012. Uz istraživanje prašine, područje su mu interesa i promjenjive zvijezde, veliki pregledi neba, meteorska astronomija, atmosfere divovskih vrućih OB–zvijezda i asimptotskih divova te popularizacija astronomije i fizike. Aktivno radi s nadarenim učenicima, posebno kroz sudjelovanje i mentorski rad na znanstvenim kampovima i školama astronomije u Višnjanu, koje je i sam pohađao tijekom srednje škole. Od 2006. godine zaposlen je na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Suradnik je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata te predstavnik Hrvatske u upravnom odboru europskoga COST projekta "Porijeklo i evolucija života u svemiru i na Zemlji". Surađuje na velikom međunarodnom projektu sinoptičkog pregleda neba "Large Synoptic Survey Telescope" te na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod vodstvom prof.dr.sc. K. Pavlovskog i suradnika sa Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svoga rada boravio je, na poziv izv. prof. dr. sc. Dejana Vinkovića, na Institute for Advanced Study u Princetonu, SAD, u Astronomskom centru Nikole Kopernika u Torunu, Poljska, na Queen’s University Belfast u Ujedinjenom Kraljevstvu, te se usavršavao na nekoliko škola astrofizike.