Robert Peter: Vrijeme kroz povijest

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
11:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Vrijeme je jedna od temeljnih veličina u fizici, ali i pojam s kojim se svakodnevno susrećemo u svim aspektima života. Ljudi su oduvijek imali potrebu za što preciznijim i točnijim određivanjem protoka vremena. Mjerenje se vremena kroz povijest razvijalo od astronomskih metoda temeljenih na gibanju nebeskih tijela i rotaciji Zemlje, mehaničkih i električnih satova, pa sve do suvremenih atomskih satova, najpreciznijih uređaja kojima možemo mjeriti vrijeme. Iako smo inherentno svjesni protoka vremena, sam nam je pojam vremena nemoguće definirati. I u fizici se koncept vremena mijenjao od Newtonove ideje o apsolutnom vremenu, posve neovisnom o materiji i prostoru, pa do Einsteinove relativnosti, u kojoj se prostor i vrijeme ne mogu promatrati neodvojivo jedan od drugoga.

Biografija: 

Robert Peter je rođen u Rijeci 1984. godine, gdje je završio osnovnu školu i Srednju školu za elektrotehniku i računarstvo. Diplomirao je 2008. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, čime je stekao zvanje profesor matematike i fizike. Godine 2015. je doktorirao eksperimentalnu fiziku kondenzirane materije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao docent na Odjelu za fiziku i Centru za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci. Područje mu je znanstvenog rada površinska fizika poluvodičkih materijala i metala, primjena sinhrotronskog zračenja u karakterizaciji materijala, narastanje tankih poluvodičkih filmova i njihova primjena u nanotehnologiji. Suautor je 22 znanstvena rada.