Sara Grbčić i Tea Rukavina: Kako (ne) srušiti most?

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Može li ljudski korak dovesti most u rezonanciju? Može li vjetar natjerati konstrukciju od betona i čelika da se ponaša kao da je od papira? U sklopu će se ovog predavanja dati odgovori na ta i mnoga druga pitanja te će se na primjeru mostova „Tacom Narrows“ u SAD-u i „Millennium Bridge“ u Londonu objasniti razni mehanizmi koji dovode do titranja mostova i načini kako ih se može spriječiti.

Biografija: 

Tea Rukavina i Sara Grbčić doktorandice su na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Université de Technologie de Compiègne / Sorbonne Universités u Francuskoj iz područja mehanike konstrukcija. Sara se bavi temeljnim istraživanjem teorije mikropolarnog kontinuuma, a Tea modeliranjem heterogenih kompozitnih materijala ojačanih vlaknima. Za vrijeme studija bile su dobitnice više nagrada i stipendija za uspjeh na studiju i volonterski rad. Uživaju u popularizaciji znanosti i mladima žele približiti inženjerski pristup rješavanju problema i znanstveni način razmišljanja.