Istraživanja na vinskim mušicama; Ana Filošević, Sabina Al-samarai, Josipa Kolobarić

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
13:15 - 13:30
utorak, 25 travnja, 2017 -
15:00 - 15:15
utorak, 25 travnja, 2017 -
17:00 - 17:15

Vrsta događaja: 

Kratka znanstvena izlaganja

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Drosophila melanogaster ili vinska mušica se već dugi niz godina koristi kao model-organizam u znanstvenim istraživanjima zahvaljujući tome što se vrlo brzo razmnožava, jednostavna je za održavanje, uzgoj nije skup, genom joj je sekvenciran te ima oko 70 % konzerviranih gena sličnih ljudskim. Zbog očuvanosti bioloških puteva između Drosophile i ljudi sve se više koristi kao model-organizam u neuroznanosti jer se spoznaje uočene eksperimentima na mušicama mogu dalje testirati i primijeniti na sisavce. Okosnica će predavanja biti na upotrebi mušica kao model-organizmima za proučavanje ovisnosti koja se mogu izazvati i kvantificirati u mušica.

Biografija: 

  • Ana Filošević studentica je doktorskog studija medicinske kemije te znanstvena suradnica na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci u Laboratoriju za bihevioralnu genetiku. Bavi se proučavanjem različitih mjerljivih bihevioralnih fenotipa kao što su spavanje i aktivnost, te njihove genetske pozadine na model-organizmu vinske mušice. Fokus istraživanja joj je definiranje novih gena povezanih s razvojem ovisnosti o psihostimulansima. Drugo joj je područje znanstvenoga interesa utjecaj antioksidansa na biokemijske i fenotipne indikatore starenja.
  • Josipa Kolobarić studentica je diplomskog studija istraživanja i razvoja lijekova na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Provodi istraživanje u Laboratoriju za bihevioralnu genetiku s ciljem izrade diplomskog rada na temu utjecaja oksidativnog stresa na povećanu aktivnost vinskih mušica nakon opetovanih administracija psihostimulansa. Područje osobnog interesa pronalazi u temama vezanim za utjecaj prirodnih spojeva (poput polifenola) na metabolizam i zdravlje.
  • Sabina Al-samarai studentica je diplomskog studija istraživanja i razvoja lijekova na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. U Laboratoriju za genetiku ponašanja se bavi istraživačkim radom na vinskim mušicama u sklopu izrade diplomskog rada. Tema joj je diplomskog rada definiranje razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster. Od osobnog su joj interesa teme vezane za genetiku te genetsku podlogu patogeneze bolesti i ovisnosti.

Prostorija: 

O-269

Organizator: 

OB