Ivona Novak, Vedrana Mikulić Crnković, Nikolina Lončar; Geometrija na sferi

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
13:00 - 14:30

Vrsta događaja: 

Radionica

Podnaslov: 

Za škole (prijava i rezervacija termina na e-adresi math@math.uniri.hr ili na telefon 051/584-650)

Sažetak: 

U radionici će učenicima biti prikazani osnovni objekti geometrije na sferi: točke, dužine, pravci. Koristeći Lenartovu sferu, dat će se poseban naglasak na odnos pravaca u sfernoj geometriji te usporedba sferne i euklidske ravninske geometrije.

Publika (slobodan unos): 

1.,2.,3.,4. raz. SŠ

Prostorija: 

O-356

Organizator: 

OM