Marijana Butorac, Origami.

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
11:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Podnaslov: 

Za škole (prijava i rezervacija termina na e-adresi math@math.uniri.hr ili na telefon 051/584-650)

Sažetak: 

Origami je japanska tehnika izrade predmeta presavijanjem papira koja na zabavan način spaja geometriju s umjetnosti. Tako se tehnikom origamija mogu izraditi razni modeli mnogokuta i poliedara. Posebno zanimljiva je konstrukcija modela pravilnih poliedara tehnikom modularnog origamija, gdje se napušta tradicionalna papirnata konstrukcija korištenjem škara i ljepila, a koriste se samo raznobojni papiri.Osnovni je cilj radionice tehnikom modularnog origamija naučiti sudionike izraditi modele nekih Platonovih tijela.

Publika (slobodan unos): 

Prostorija: 

O-356

Organizator: 

OM