Laboratorij za hematopoezu Što je krv?, Voditeljica i mentorica: Antonija Jurak Begonja

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
13:00 - 20:00

Vrsta događaja: 

Laboratoriji otvoreni za razgled

Sažetak: 

Razvoj trombocita – od matične stanice do trombocita:

  • Kako izgleda krv pod mikroskopom?
  • Kako izgleda koštana srž pod mikroskopom i u kulturi stanica?
  • Izložba slika razvojnih stadija megakariocita konfokalnom mikroskopijom.
  • Za naše najmlađe: Što je krv? – interaktivna igraonica sa „sastojcima“ krvi.

Biografija: 

Antonija Jurak Begonja rođena je 1976. g. u Zadru, gdje je završila prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Godine 1994. upisala je Farmaceutsko-biokemijski fakultet, smjer medicinske biokemije. Diplomirala je u ožujku 2000. temom „Utjecaj ohratoksina A na apoptozu i citoskelet renalnih staničnih linija RK-13 i LLC-PK1“, pod mentorstvom prof. Karmele Barišić. Dobitnica je Rektorove nagrade (1999.) i dvije stipendije CEEPUS za studijski boravak na Institutu kliničke kemije Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska (1999.) te na Farmaceutskom fakultetu Hradec Kralove, Karlovog sveučilišta, Republika Češka (2001.). Kao pripravnik-volonter obavljala je staž iz medicinske biokemije na Kliničkom zavodu za kemiju KB „Sestre milosrdnice“ (2000.) te položila državni ispit (2001.). Zaposlila se u svojstvu znanstvenog novaka na Kliničkom zavodu za kemiju KB „Sestre milosrdnice“ (2000.), gdje se bavila povezanošću polimorfizama koagulacijskih faktora s bolestima krvožilja. Godine 2004. otišla je na doktorat na Institut kliničke biokemije i patobiokemije, Sveučilišta u Wuerzburgu, Njemačka, gdje je u ožujku 2007. obranila doktorsku dizertaciju pod naslovom “NO/cGMP and ROS Pathways in Regulation of Platelet Function and Megakaryocyte Maturation“. Iste je godine boravila na poslijedoktorskom studiju na Brigham & Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, SAD, u laboratoriju prof. dr. Johna Hartwiga, gdje se usavršavala na području razvojne biologije trombocita. Godine 2013. promovirana je u docenta na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci te je nastavila sa istraživanjima signalnih putova u razvoju megakariocita. Autorica je 16 znanstvenih radova citiranih u Pubmed-u, gostovala je kao pozvani predavač na nekoliko skupova, bila je stipendistica programa Marie Curie FP7-COFUND NEWFELPRO te je voditeljica međunarodnog projekta ICGEB i projekta Hrvatske zaklade za znanost.

Prostorija: 

0-235

Organizator: 

OB