Katja Đepina, Male čestice u zraku koji udišemo

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Sažetak: 

U atmosferi planeta Zemlje veliku ulogu igraju male čestice koje kolokvijalno nazivamo aerosoli, a koje rijetko možemo vidjeti golim okom. Na primjer, prekrasni oblaci kojima se često divimo također su aerosoli i vrlo su važan dio ciklusa vode planete Zemlje (tzv. hidrološki ciklus). Atmosferski su aerosoli oko nas zaslužni za brojne zanimljive fenomene poput duge i dramatične crvene boje neba pri zalasku sunca. Danas je velika količina aerosola prisutna u atmosferi kao posljedica ljudskih aktivnosti koje stvaraju zagađenje okoliša. Ova će radionica kroz interaktivno predavanje dati pregled važnosti aerosola u atmosferi planeta Zemlje i nekih mehanizama njihova stvaranja, te dati primjere ljudskih aktivnosti koje utječu na atmosferske aerosole današnjice.

Biografija: 

Katja Džepina docentica je na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Završila je diplomski i doktorski studij kemije, a na svom se doktoratu specijalizirala u atmosferskoj kemiji aerosola. Svoj je doktorski studij provela istražujući aerosole u atmosferi Mexico Cityja uglavnom na dva načina: a) praktičnim mjerenjima na terenu metodama brze masene spektrometrije te b) teorijskom studijama modeliranja mehanizama stvaranja atmosferskih čestica. I dalje se bavi mjerenjima čestica metodama masene spektrometrije te ubrzano radi na dovođenju tih metoda u Primorsko-goransku županiju.

Prostorija: 

O-030

Organizator: 

OB