Možemo li na području Zadra uzgajati egzotično voće, Kristijan Franin

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
09:00 - 10:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Svjedoci smo klimatskih promjena koje se događaju u današnje vrijeme. Te promjene jako utječu i na poljoprivrednu proizvodnju. Posljedica toga je mogućnost uzgoja nekih biljnih vrsta za koje prije pedeset ili sto godina nismo mogli ni zamisliti da bi ih uzgajali na ovom prostoru. Neke od novih potencijalnih kultura koje se u zadnje vrijeme često spominju su platano banane, kiwano, tamarilo i sl. Te vrste biljaka za svoj rast i razvoj zahtijevaju određene abiotske čimbenike, među kojima su svakako najznačajnije nešto više temperature. Između ostalog da bi te vrste donijele plod potreban im je i dulji period trajanja vegetacije. Jedan od načina pomoću kojih možemo procijeniti koliko je određeno područje pogodno za uzgoj nekih biljnih kultura je izračunavanje određenih klimatskih pokazatelja, indeksa i koeficijenata. Cilj ove radionice je na temelju izračuna klimatskih pokazatelja procijeniti postoji li na našem području mogućnost za uzgoj nekih od prethodno navedenih vrsta. 

Biografija: 

Kristijan Franin rođen 1980. godine u Zadru (Hrvatska). Osnovnu i srednju školu je završio u Zadru. Upisuje studij Bilinogojstva (Zaštita bilja) na Agronomskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu. Nakon završenog diplomskog studija upisuje poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu. Studija završava obranom doktorskog rada „Fauna stjenica (Insecta: Heteroptera) u ekološkoj infrastrukturi vinograda“. Zapošljava se 2006. godine u srednjoj Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića u Zadru kao nastavnik poljoprivredne skupine predmeta. Završava dodatnu psihološko-pedagošku edukaciju na Sveučilištu u Zadru. U 2011.godini zapošljava se na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru. Suradnik je na kolegijima: Temelji uzgoja bilja, Zaštita bilja, Integrirana zaštita bilja i Osnove botanike. Područje njegovog znanstvenog interesa je: entomologija, taksonomska identifikacija stjenica, ekološka infrastruktura i predatorski organizmi, zaštita masline i vinove loze.