Mirisi aromatičnog bilja i maslinovog ulja, Branka Perinčić. Šime Marcelić

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Upoznati djecu s sjetvom i sadnjom aromatičnog bilja. Upoznati tajni život bilja. Cilj radionice je da djeca upoznaju mirise aromatičnog bilja, te da upoznaju miris i okus kvalitetnog maslinov ulja . 

Biografija: 

Mr. sc. Branka Perinčić Rođena je u Zadru 1970. godine. Diplomirala je agronomiju, smjer vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. Godine. Magistrirala je na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  2010 godine.Do 2014. godine radila na poslovima projektiranja, održavanja i izvedbe zelenih površina, uzgoju sadnog materijala, planiranja i organizacije posla u rasadniku i na gradilištu, ugovaranja i vođenja projekata. Od 2012. do sada je zaposlena kao asistentica na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru. Izvodi dio nastave na preddiplomskom studiju Primjenjene ekologije u poljoprivredi iz više predmeta: Povrćarstvo i cvjećarstvo, Ljekovito bilje i Osnove botanike.Upisana je u znanstveni registar u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta pod matičnim brojem 352466. U znanstveno-nastavnom i stručnom djelovanju interes ima na poljima botanike, ljekovitog bilja, povrćarstva, cvjećarstva Šime Marcelić rođen je 02. ožujka 1986. godine u Zadru. Pohađao je osnovnu školu „Valentin Klarin“ u Preku. Završio je srednju medicinsku strukovnu školu „Ante Kuzmanić“ u Zadru i stekao stručno zvanje zdravstveno- laboratorijski tehničar 2004. godine. Na Agronomski fakultet u Zagrebu upisuje se 2005. godine,  preddiplomski studij Hortikulture, završava 2008. godine, završni rad uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Đanija Benčića na temu: Morfološko-gospodarske karakteristike udomaćenih sorata masline na otoku Ugljanu. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841671). Iste godine upisuje diplomski studij smjer Voćarstvo na istom fakultetu, završava 2013. obrano diplomskog rada na temu: Morfološke karakteristike udomaćenih sorti masline u Poljani i Sutomišćici na otoku Ugljanu uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Đanija Benčića. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841917). Na agronomskom Fakultetu upisuje doktorski studij Poljoprivrednih znanosti 2015.Završio je tečaj za degustatora maslinovog ulja 2011. godine  i aktivno sudjeluje u radu panela senzornih analitičara maslinovog ulja „Olea“  u  Zadru. U sklopu rada udruge imao je više stručnih predavanja iz maslinarstva na temu; rezidbe, zaštite, uzgoja i cijepljenja masline. Područan znanstvenog zanimanja su mu maslinarstvo i uljarstvo i unaprijeđenje maslinarske proizvodnje u Hrvatskoj.Član je ISHS (International Society for Horticultural Science) i na internacionalan Olive Symposium prestao je  rad vezan uz istraživanje na sortama masline (https://scholar.google.hr/citations?view_op=view_citation&hl=hr&user=GfB...) i   (https://scholar.google.hr/citations?view_op=view_citation&hl=hr&user=GfB...).