Koliko Zemlja ima godina?, voditeljica: Ana Maričić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
11:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Zemlja je stara 4,6 milijarde godina te su se kroz to vrijeme dogodile značajne promjene na njoj. Kroz radionicu sudionicima će se ukratko prikazati vremenska povijest Zemlje kroz bitne događaje koji su je obilježili. Također, sudionicima će se objasniti kako se određuje starost stijena na Zemlji te koja je razlika između relativna i apsolutne starosti stijena.

Biografija: 

Doc.dr.sc. Ana Maričić rođena je u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju - prirodoslovno-matematički smjer. Diplomirala je 2007. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu (smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja). Od 2008. godine je zaposlena kao znanstvena novakinja-asistentica na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. obranila je doktorski rad pod nazivom „Utjecaj svojstava benkovačkoga prirodnoga kamena na njegovu postojanost“. Od 2016. godine na istoj instituciji zaposlena je na radnom mjestu docentice.