Vrijeme kao višeznačni parametar koji se koristiti jednostavno, a uz puno znanja njime moćno upravlja, Jovica Hardi

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
12:30 - 13:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Zbog bogatstva hrvatskog jezika, VRIJEME u kontekstu izričaja ima višestruko i pojmovno različito značenje. U predavanju je sažeto prikazan skup pojmova vezanih uz jedinicu vremena kao mjere za dimenziju u kojoj se odvijaju kemijske i biokemijske reakcije, fizikalne zakonitosti vezane za vrijeme, te kao interval životnog vijeka svih živih bića na našoj planeti.

Prokomentiran je pojam vremena kao periode, raspona ili zasebne nove cjeline u skupnim događanjima vezanim za geografske, geopolitičke ili nacionalne identitete i zajednice.

Ukazano je na znanje čovjeka koje je stjecao kroz dugi životni vijek na planeti Zemlji uz praćenje promjena vremena prema prirodnim zakonitostima, te njegova spremnost i sposobnost da danas donosi odluke i provodi promjene vremena kao klimatskog (meteorološkog) parametra na opću dobrobit i korist čovječanstva, ali i dokazivanje moći.

Biografija: 

Jovica Hardi (redoviti profesor u trajnom zvanju, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, jovica.hardi@ptfos.hr)

Jovica Hardi rođen je 08. rujna 1956. godine u Brčkom. Doktorirao 1992. na PBF Zagreb s tezom „Postupak dobivanja intenzivne arome edamskog sira na model-sustavima. Od 2000. vodi Katedru za mljekarstvo, a 2001. postaje šef katedre za Metodiku znanstvenog rada. Nositelj je kolegija Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Uvod u znanstvenoistraživački rad, Poznavanje sirovina prehrambene industrije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te kolegija Mljekarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Osijek.

Sudjelovao na 7 domaćih znanstvenih projekata, a voditelj jednog domaćeg i dva međunarodna znanstvena projekta. Objavio više od sto znanstvenih publikacija. Sudjelovao je na brojniim međunarodnim i domaćim kongresima. Autor je 2 patenta i 6 novih proizvoda mljekarske industrije. Sudjelovao je u izradi ili samostalno izradio 10 međunarodnih i 5 domaćih projekata tvornica prehrambene industrije.

www.ptfos.unios.hr/index.php/zaposlenici/38-zaposlenici/nastavno-osoblje...