Kako vrijeme i mi utječemo na potrošnju energije, Biljana Pantoš, Krunoslav Hornung, Marinko Stojkov

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
13:45 - 14:45

Vrsta događaja: 

Tribina

Sažetak: 

Kako vrijeme i mi utječemo na potrošnju energijeOdrživi razvoj društva ovisi o održavanju ravnoteže između upotrebe, štednje i obnavljanja svih naših resursa te razumijevanja da će i generacije koje dolaze uvelike ovisiti o našem današnjem djelovanju. Štednja energije podrazumijeva upotreba manje količine energije za obavljanje istog posla / proizvodnje, a to podrazumijeva nova tehnička rješenja i nove tehnologije, bolje obrazovanje i nova radna mjesta. Količina raspoložive Sunčeve energije koja se može iskoristiti kao dodatni energent je vrlo velika a o čovjekovim potrebama ovisi kada i koliko će se koristiti. Bolje iskorištavanje OIE doprinosi produženju  trajanja  rezervi  primarnih  energetskih izvora kako kod nas, tako i u svijetu.

Biografija: 

Krunoslav Hornung rođen je 1959. godine u Belišću.  Od 1983. godine radi u Belišću d.d. na održavanju mjerno regulacione opreme (MRT). Od 2006. radi u Srednjoj školi Valpovo, Valpovo kao prof. strojarske grupe predmeta.  Diplomirao je 1983. na Višoj zrakoplovnoj školi u Zagrebu, smjer AT-IRE, a 2010. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Trenutno polazi poslijediplomski doktorski studij u Slavonskom Brodu. Bavi se istraživanjem na području obnovljivih izvora energije, novih tehnologija, ekologije, tehnologije obrade materijala, automatizacije. Koautor je na više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u zbornicima konferencija.

 

Biljana Pantoš - prof fizike-politehnike. Trenutno radi u OŠ M.P.Katančića, Valpovo gdje predaje tehničku kulturu i fiziku.

Marinko Stojkov, redoviti profesor na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu

Marinko Stojkov završio je 1994. Elektrotehnički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, smjer Energetika. U periodu 1995.-2007. radi u HEP, DP “Elektra” Slavonski Brod gdje obnaša zadaće rukovoditelja odjela održavanja, rukovoditelja odsjeka za razvoj u HEP-ODS i rukovoditelja odjela za planiranje i investicije. U periodu 1996.-2002. završava poslijediplomski magistarski i doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 1998. do danas prisutan je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Tijekom navedenog perioda je obavljao nastavne aktivnosti i bio nositelj niza kolegija na stručnom, preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. 2001. postaje ovlašteni inženjer elektrotehnike. Od 2009. zapošljava se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. U srpnju 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Trenutačno obnaša funkciju predstojnika Zavoda za energetiku na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Tijekom proteklih godina prisustvovao je nizu međunarodnih simpozija i objavio više od 70 znanstvenih i stručnih članaka na međunarodnim simpozijima i časopisima. Mentor je više od 150 završnih i diplomskih radova studenata ETF i SFSB. Za dan ETF Osijek 24. travnja 2004. dobio je Zahvalnicu za doprinos razvitku ETF u Osijeku. Tijekom 4 godine dobitnik je Priznanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za realizirane projekte suradnje s gospodarstvom 2012. - 2014. godine.i 2016.