Kako vrijeme i mi utječemo na potrošnju energije, Biljana Pantoš, Krunoslav Hornung

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
13:00 - 13:45

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Naš svijet danas, ovisi o dostupnoj energiji koju imamo na raspolaganju za potrošnju. Postoji više čimbenika koji u većoj ili manjoj mjeri utječu na samu potrošnju. Ovdje će se dotaknuti samo nekih.    Jedan od većih utjecaja na potrošnju energije ima klima. U vremenskim periodima s niskom i u periodima s visokom vanjskom temperaturom, troši se određena količina energije za zagrijavanje ili za hlađenje prostora u kojemu ljudi  borave. Također, hidrološka situacija mijenja se iz godine u godinu pa je korištenje hidroenergije uvjetovano raspoloživim hidrološkim potencijalom.Ekonomska situacija uvelike utječe na odabir energenta koji se troši. Tako kućanstva, osobito izvan većih gradova, sve više prelaze na drvo kao energent unatoč dostupnoj postojećoj mreži prirodnog plina. S druge strane, ustanove poput škola, ne mogu jednostavno promijeniti energent (jeftiniji, dostupniji i sl.) već moraju određenim zahvatima ili radnjama utjecati na potrošnju energije. 

Biografija: 

Krunoslav Hornung rođen je 1959. godine u Belišću.  Od 1983. godine radi u Belišću d.d. na održavanju mjerno regulacione opreme (MRT). Od 2006. radi u Srednjoj školi Valpovo, Valpovo kao prof. strojarske grupe predmeta.  Diplomirao je 1983. na Višoj zrakoplovnoj školi u Zagrebu, smjer AT-IRE, a 2010. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Trenutno polazi poslijediplomski doktorski studij u Slavonskom Brodu. Bavi se istraživanjem na području obnovljivih izvora energije, novih tehnologija, ekologije, tehnologije obrade materijala, automatizacije. Koautor je na više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u zbornicima konferencija.