Obilježja hrvatske obitelji kroz vrijeme, Jasmina Cvančić, Aleksandar Končar

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
17:30 - 18:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Moderna literatura završnih razreda obuhvaća period od avangarde do postmodernizma u hrvatskoj književnosti (do 199o.)Općenito je vezana za utjecaje brojnih avangardnih pravaca,modernih filozofskih strujanja kao i na bitne društvene i političke promjene koji zahvaćaju europske prostore xx.st. Sve to bitno utječe na tematiku modernih pisaca koji u djelima kroz neobičan unutrašnji svijet svojih junaka  bitno promišljaju svrhovitost svoga postojanja. U neprestanom su traganju za vlastitim identitetom kao i odgovorima na pitanja o svijetu u kojem žive i njegovu pravom smislu.To putovanje se najčešće odvija kroz prostore vlastitog unutrašnjeg bića u neobičnim vremenskim relacijama koje negiraju „stvarno“ vrijeme i uvode u nevjerojatne psihološke (subjektivne) dimenzije likova.To će mo pokazati na konkretnim književnim djelima odabranim  za predavanje u sklopu Festivala znanosti, a održati u Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu.

Biografija: 

Jasmina Cvančić, bacc.med. techn.

Rođena sam 03.02.1989. u Osijeku. Završila sam Srednju medicinsku školu u Osijeku, Studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku te Pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku izobrazbu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Osijek. Trenutno sam studentica 1.godine Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu. Do sada sam radila u KBC-u Osijek, a trenutno sam stalno zaposlena u Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu kao stručni učitelj zdravstvene njege. Članica sam HUMS i HKMS. Sudjelovala sam na tečaju Društva za hospicijsku i palijativnu zravstvenu njegu HUMS-a te u Erasmus + projektu Health is Wealth.    

Kontakt: jasmina.cvancic@yahoo.com

 

Aleksandar Končar, mag. paed. et soc.

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

35000 Slavonski Brod

E-mail: al.koncar@gmail.com

 

Rođen sam 30. srpnja 1989. godine u Sisku. Završio sam diplomski studij pedagogije i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s odličnim uspjehom. Trenutno sam polaznik 1. godine poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu uz stipendiju za izvrsnost navedenog fakulteta. Po završetku studija zaposlio sam se kao stručni savjetnik u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri (Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Slavonski Brod), a trenutno radim kao nastavnik u Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu. Na prethodnom radnom mjestu sudjelovao sam u izradi priručnika Državnom maturom do fakulteta – vodič za učenike završnog razreda srednje škole. Aktivno sam sudjelovao na međunarodnom znanstvenom skupu Globalne i lokalne perspektive pedagogije u Osijeku, a radovi nastali povodom tog skupa su objavljeni u istoimenom zborniku. Redovito sudjelujem na znanstvenim skupovima obzirom da sam zainteresiran za znanstveno-istraživački rad što je bio i razlog upisivanja poslijediplomskog studija.