Određivanje starosti tvari, Marinela Stanić Rusev

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
17:30 - 18:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Izotopi.  Radioaktivnost, vrste radioaktivnosti,  zakon radioaktivnog raspada. Određivanje starosti tvari radioizotopnim datiranjem. Ova se metoda bazira na promjeni radionuklida kroz vrijeme. Maseni spektrometar. Poseban naglasak na datiranje ugljikom-14 koje se koristi za određivanje starosti organskih tvari, pa i proteklog vremena od smrti živog organizma. Geološka doba Zemlje.  Pouzdanost metoda za određivanje starosti.

Biografija: 

Marinela Stanić Rusev, prof. fizike i tehničke kulture s informatikom

Rođena sam 14. srpnja 1982. godine u Slavonskom Brodu, gdje i sada živim. Diplomirala sam na Odjelu za fiziku u Osijeku, smjer fizika i tehnička kultura s informatikom. Zaposlena sam kao nastavnica fizike u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu i nastavnica fizike i biofizike u Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu. Posebno područje interesa u poslu mi je približavanje fizike  ostalim predmetima u srednjoj školi, primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi a time i popularizacija fizike među srednjoškolskim učenicima. Svoje slobodno vrijeme posvećujem napuštenim životinjama.